ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

1 مهــــــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

نامه ای از خوزستان
جوش و خروش مردم
برای استقبال از زندانیان تبعیدی

 
 
 
 

ضمن آرزوی توفیقات روز افزون برای همه دست اندرکاران سختکوش  نشریه اینترنتی پیک نت؛ که با زبانی ساده وبی پیرایه اما گویا؛ در واقع صدای ملت رنجدیده ایران  بخصوص بعد از انتخابات کودتایی 22 خرداد هستید. چنانچه میدانید این روزها  دولت کودتا د زندانیان را به نقاط دورافتاده و بعضا سخت از نظر اقلیمی  تبعید می کند تا بتواند مقاومت ها را در هم بشکند. شیوا نظر آهار یکی از کسانی است که مورد کین و انتقام کودتاچیان است و درست بهمین دلیل هم ایشان را به تبعید در خوزستان محکوم کرده اند. اما به عقیده اکثر محافل روشنفکری و هوادران جنبش سبز؛ اینروزها تمامی تبعیدیان  به شهرهای دورافتاده خوزستان پیک های آزادی و مقاومت اند. طوری که هم اکنون بر اساس گزارشهای کاملا موثق خوزستان و حتی بعضی از استانهای همجوار خود را برای استقبال از شیوا نظر آهاری آماده کرده اند. تبعید زندانیان مقاوم خودزنی کودتاگران است، زیرا همه این زندانیان فرزندان این  ملت و این آب و خاک اند و هرکدامشان نقطه تبلور آزادی و نماد  آزادگی هستند و چه بهتر که خوزستان که تاکنون مهد دلاوران هشت سال جنگ با متجاوزان بود؛ حالا گهواره زندانیان سنگر مقاومت در برابر کودتا باشد.

 
 
اشتراک در فیس بوک