ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 مهـــــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
  نامه ای از یک جانباز
سرنوشت مشترک
مجسمه های صدام- تصاویر خامنه ای
 
 
 
 

آقای خامنه ای در دیدار با جوانان بسیج سازندگی اظهار داشت: سرنوشت صدام در انتظار دشمنان ایران اسلامی است .

آیا حقیقت آنست که ایشان می گوید؟

سرنوشتی که برای صدام رقم خورد نه به دلیل دشمنی او با ایران اسلامی که نتیجه رفتار مستبدانه اش با مردم عراق بود. بر خلاف ادعای خامنه ای، صدام در دوران جنگ در اوج اقتدار بود. به گونه ای که پشتیبانی مادی و معنوی اکثریت کشورهای عربی و اسلامی  را داشت.

عراق از نادر کشور هایی بود که از پس 8 سال جنگ فراگیر در زمین و هوا و دریا توانست قدرتمند تر از روز اول گلیم خود را مغرورانه از جنگ بیرون بکشد. سرنوشتی که برای صدام در دشمنی با ایران رقم خورد آن گونه بود که نظام عراق پس از 8 سال جنگ نفس گیر اعتماد به نفس لازم برای تصرف کویت را در خود احساس کرد.

آنچه صدام را به نابودی کشاند و سرنوشت او را ذلیلانه رقم زد نه دشمنی او با ایران اسلامی که نتیجه رفتار مستبدانه او با مردم کشورش بود. مردی که صدام آزادی های مدنی و سیاسی آن ها را سلب کرده بود و معترضان را فوج فوج مانند آن این ایام در ایران، به زندان انداخته و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار می داد .

صدام حسین را نیروهای بین المللی نه از داخل خانه ای در پناه مردم عراق که از یک سوراخ بیرون کشیدند . صدام نه از ترس ایران اسلامی که از ترس و دور از چشم  مردمی که سال ها به آن ها ظلم کرده بود به آن سوراخ پناه برده بود تا مردم عراق  او را دستگیر نکنند و در جا تکه پاره اش نکنند.

محل اختفای صدام از آن لحاظ سخت عبرت آموز است که در میان میلیون ها مردم عراق هیچکس پذیرای او نبود و او در هیچ خانه ای خود را در امان نمی دید . نه تنها در کشور خودش جایی بیش از آن بیغوله ای که عالم و آدم شاهد بودند نداشت که در سراسر کره خاکی نیز هیچ کشوری حاضر نبود این لکه ننگ را بپذیرد و به او پناه بدهد .

صدام اگر مورد حمایت مردمش بود و اگر با ملت عراق به مدارا و طبق اخلاق و قانون و موازین انسانی رفتار کرده بود هرگز به چنین سرنوشتی دچار نمی شد و امریکا نه می توانست و نه جرات می کرد با عراق و شخص او چنان کند که بی نیاز از گفتن است.

صدام اگر مورد تائید مردم عراق بود آنگونه که همه دیدند مجسمه هایش را ملت عراق پائین نمی کشیدند. سرنوشتی که در انتظار تصاویر عظیم پارچه ای آقای خامنه ایست.

آنها که مجسمه صدام را پائین کشیدند مردم عراق بودند و نه مردم ایران اسلامی. سرنوشت صدام در انتظار همه کسانی است که با ملت خود چون صدام رفتار می کنند .

 
 
اشتراک در فیس بوک