ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 مهـــــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

اولی متهم و دومی قاضی دادگاه
حکم یکسان مردم، میان
دو قاضی در یک قوه قضائی!

 
 
 
 

چندی پیش حقوقدانی را دیدم، که از جلسه دادگاه قاضی متخلفی آمده بود. متهم آن دادگاه،  پرونده های متعدد ارتشاء و روابط نامشروع اخلاقی داشت. می گفت فقط دو فقره رشوه خواری و اخاذی متهم 7 میلیارد بوده است، مسائل اخلاقی بماند!

قاضی دادگاه همان کسی بود که پالیزدار را بخاطر یک سخنرانی در همدان و افشای مفاسد اقتصادی، با انگ و انتساب 14 جرم به 10 سال حبس محکوم کرد!

همین قاضی همکار رشوه خوار مفسد خویش را فقط به 13 ماه انفصال از کار قضایی محکوم می کند!، به جناب حقوقدان عزیز عرض کردم، قاضی مملکت پس از این همه رشوه و فساد تازه محکوم می شود که یک سال و یک ماه مثل ما زندگی کند و پس از سیزده ماه، دو باره بر مسند قضا تکیه زند!

(خلاصه شده از وبسایت دکتر مهدی خزعلی)

 
 
اشتراک در فیس بوک