ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 مهـــــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
  مردم میان دو وحشت
یورش گرانی، حمله نظامی
 
 
 
 

وحشت از گرانی و احتمال آغاز یک جنگ ویرانگر بسرعت در ایران گسترش می یابد. حالا دیگر مردم با ریشه های کودتای 22 خرداد و انتقال سرمایه های ملی به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران بیشتر آشنا می شوند. همچنان که با مانورها و بخشنامه های جدیدی که سپاه در ایران صادر می کند آشنا می شوند.

اعتصاب پارچه فروش ها و طلا فروش ها، اگرچه در روزهای اول بدلیل نگاه غیر دوستانه و غیر دردمندانه که به بازار دارند، یک واکنش سودجویانه تلقی می شد، اما اکنون مردم متوجه شده اند که اعتراض ها و اعتصاب ها ریشه های عمیق تر دارد. سقوط پول ملی در راه است و از آن خوفناک تر، گسترده تر شدن سایه تحریم های اقتصادی که نزدیک شدن شبح یک جنگ ویرانگر به ایران است.

بازار ایران از وحشت سقوط تومان، بکلی راکت شده است. هر کس، هر اندازه و هر مقدار طلا دارد، حاضر نیست آن را تبدیل به پول کند. پول ایران به کاغذ پاره تبدیل شده است. زمزمه دلار به قیمت 1700 تومان آغاز شده است.

پس از کودتای 22 خرداد، احمدی نژاد کابینه جدید تشکیل داده و به خدمت مقام معظم برد و ایشان در سخنرانی با اعضای کابینه، نه تنها ادامه برنامه قطع یارانه ها را تائید کرد، بلکه آن را ستود و دولت های قبلی را بدلیل تعلل در این امر سرزنش کرد. قطع یارانه ها، دستور بانک جهانی و گامی بلند درجهت "لیبرالیسم اقتصادی" است. فرمان تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی که عملا فرمانی غیر قانونی و خلاف قانون اساسی بود، با همین هدف صادر شد و سپاه پاسداران را مشمول مواهب این دو تصمیم کردند تا هم ثروت در کنترل و اختیار نهاد رهبری قرار گیرد و هم سپاه پاسداران از این دو تصمیم حمایت نظامی کند. این حمایت اجتناب ناپذیر بود، زیرا سپاه باید شورش گرسنگان را سرکوب کند. کودتای 22 خرداد با هدف تداوم اجرای این برنامه اقتصادی مقام معظم انجام شد و سرکوب مردم معترض به کودتا، اکنون به تمرین بزرگ برای سرکوب بزرگتر تبدیل شده است. بدین ترتیب، علی خامنه ای که ابتدای رسیدن به مقام ریاست جمهوری بدنبال خصوصی سازی بود و ریشه های اختلافش با میرحسین موسوی نیز به همینجا وصل است، توانست با تبدیل سپاه و بسیج به حزب سیاسی خویش، گام های بزرگ را در راه آن آرزوی دیرینه، زیر تیغ سرنیزه و باطوم و زندان و شکنجه و اعدام بردارد. با این تفاوت که اگر در گذشته روی موتلفه اسلامی و روحانیون طرفدار سرمایه داری غارتگر حساب می کرد، اکنون بیشتر روی سپاه و فرماندهانی حساب می کند که حافظ خصوصی سازی و سرمایه داری شده اند. به اخبار اقتصادی و نظامی این شماره پیک نت توجه کنید.

 
 
اشتراک در فیس بوک