ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 شهریور  1389

infos@peiknet.com

 
 
  هشدار حزب کمونیست یونان
تهاجم نظامی به ایران
نه شوخی است و نه جنگ روانی
 
 
 
 

بولتن خبری بخش بین المللی حزب کمونیست یونان، روز دو شنبه 23.8.2010  گزارش دیدار هیات نمایندگی این حزب با سفرای کشور های ایران، سوریه و لبنان و نمایندگان دولت خود گردان فلسطین در آتن را منتشر کرد.

ریاست این هیات را "گیورگیوس مارینوس" عضو هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان بر عهده داشت.

این  هیات هدف خود از این ملاقات را، اعلام هشدار از طرف حزب کمونیست یونان به مردم منطقه، بویژه خلق های خاور میانه بیان داشت. هیات همچنین تاکید کرد که سیاست کشور های امپریالیستی بسرعت شرایط جنگ افروزی در منطقه را فراهم میکند، این سیاست ها کشور یونان را هم به همکاری با خود کشانده است.

گیورگیوس مارینوس متذکر شد: حزب ما وظیفه ملی، انسانی و انترناسیونالیستی خود می داند تا با بانگ بلند و رسا به خلق های شرق و خاورمیانه وضعیت جنگی منطقه را گوشزد کند.

حزب کمونیست یونان بنام اعضای این حزب و اتحادیه های کارگری یونان از همه احزاب مترقی و سندیکا های کارگری و کلیه زحمتکشان این مناطق می خواهد که با همبستگی و مبارزه خود مانع از بروز فاجعه ای خانمانسوز شوند. تهدیدات کشورهای امپریالیستی علیه مردم ایران، سوریه، لبنان و فلسطین را باید جدی گرفت. امروز تهدیدات نظامی واشنگتن و اسراییل علیه مردم ایران بی پرده بیان می شود و نباید این تهدید ها را جنگ روانی و یا شوخی تلقی کرد. امپریالیسم آمریکا مسلما پشتوانه پیمان تجاوزکارانه ناتو و اتحادیه اروپا را همراه دارد.

برای جلوگیری از آتش افروزی های جنگ طلبان جهانی راهی جز بسیج زحمتکشان و همه نیرو های هوادار صلح در جهان وجود ندارد.(ترجمه پیک نت از سایت حزب کمونیست فدراتیو روسیه)

 
 
اشتراک در فیس بوک