ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 شهریور  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

تلفن آیت الله بیات به مهدی کروبی
برای آمران مهاجمین آرزوی عقل می کنم

 
 
 
 

یاسر خمینی، نوه آیت الله خمینی، پس از پایان محاصره خانه مهدی کروبی توسط اوباش بسیجی، به دیدار وی رفت و با دیدن خسارات و ویرانی هائی که مهاجمین از خود بر جای گذاشته بودند، از سرانجام این رفتارها ابراز نگرانی کرد.

همچنین آیت الله بیات زنجانی، نایب رئیس مجلس سوم در تماسی تلفنی با مهدی کروبی، ضمن تقدیر  از ایستادگی مهدی کروبی بر مواضع خویش، برای آمران مهاجمین طلب عقل کرد.

 
 
اشتراک در فیس بوک