ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 شهریور  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

از یک گزارش دریافتی
تصاحب امنیتی- سپاهی
شرکت های سودآور ایران

 
 
 
 

با سلام- چون در این روزها چند خبر درباره تصاحب شرکت های خصوصی توسط فرماندهان سپاه و شرکت های وابسته به آنها منتشر کرده اید، خواستم این اطلاعات را هم دراختیار شما و خوانندگان شما بگذارم:

یکی از روشهای برای تصاحب شرکت های خصوصی، نفوذ به داخل آنها جهت دسترسی به اخبار داخلی این شرکت ها و نهایتا به چنگ آوردن اعتبار و سرمایه آنها می باشد. سوراخ نفوذ در درجه اول تراشیدن مهندسین مشاور وابسته به حفاظت اطلاعات در پروژه های صنعتی و غیرصنعتی است.

در این راستا ابتدا برای هر بخش از فعالیت های مهندسی کشور شخصی وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات تحت عنوان مسئول کنترل وارد سیستم این شرکت ها می شود و بتدریج مدیران عامل  پس از چندسال فعالیت متوجه وجود شخصی می شوند که بعنوان مشاور در بیشتر پروژه ها حضور داشته و هیچ کس نمی گوید چطور یک شخصیت حقیقی در انواع پروژه های صنعتی و غیر صنعتی همیشه بعنوان تصمیم گیرنده حاضر است؟  مسلما هیچ شرکت خصوصی برای انعقاد قرارداد جهت پیمانکاری پذیرفته نخواهد شد مگرتوسط این شخص باصطلاح مشاور از طرف کارفرما  تایید شود. لذا مدیر شرکت مربوطه خواسته و یا ناخواسته موظف به دادن سرویس های ویژه به عامل وزارت اطلاعات، سپاه و... خواهد بود وگرنه پروژه بی پروژه و باید در شرکت را بست و پرسنل را مرخص کرد.

از مدت ها پیش تقریبا تمام شرکت های خصوصی بزرگ از این مسئله آگاه شده بودند اما چون در ابتدا از حضور و نفوذ این مشاوران در سپاه و وزارت اطلاعات جهت پیشبرد امور و به چنگ آوردن سود استفاده می شد اغلب از این ارتباط استقبال می شد. بتدریج این شرکت ها افتادند در در چاه فتنه رفاقت و دوستی با این عاملین نفوذی و حفاظتی. این درحالی بود که هر دو، یعنی هم شرکت ها و هم این شبکه مشاوران از این ارتباط و موقعیت بهره می بردند، صدای کسی در نمی آمد. غافل از این که این شبکه مشاوران ماموریت نفوذی دارند و به همین جهت پس از چند سال تمامی اسرار شرکت ها، ارتباطات تجاری آنها، مسایل خصوصی پرسنلی و خانوادگی آنها و... به مرکزیت سپاه و وزارت اطلاعات منتقل شده و پرونده مصادره کامل می شد. پس از این مرحله، که گاه با تحمیل منشی های مخصوص نیز کسترش می یافت، بتدریج ابلاغ تقاضاهای فرماندهان سپاه توسط این مشاوران شروع شد. مدیران شرکت های خصوصی در اسارت این سیستم، هیچ چاره ای جز تمکین نداشتند زیرا بیم داشتند شرکت با تمام پرسنل و اعتبارات بانکی و نقدینگی یکجا مصادره شود.

در طول همین پروژه، سپاه و وزارت اطلاعات برخی شرکای این شرکت ها را توانستند برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین شاهد و ضمنا جانشین دست آموز بصورت پنهانی به خدمت بگیرند. وعده پست های دولتی و مقام های حکومتی و حتی پول دراین راستا عمل کرد. همین مشاوران و شرکا و اعضای هیات های مدیره شرکت ها، درجریان سرکوب اعتراضات خیابانی مردم در هفته های پس از انتخابات سلاح به کمر ترک موتور سیکلت های بسیج نشسته و در خیابان ها به سوی مردم تیراندازی کردند. در باره این افراد لیست کاملی را در آینده، برای انتشار دراختیارتان خواهیم گذاشت، تا بدانید سربازان گمنام امام زمان و یاوران لباس شخصی ها کیستند.

 
 
اشتراک در فیس بوک