ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 شهریور  1389

infos@peiknet.com

 
 
  بهت خامنه ای و خنده مردم
از گزارش احمدی نژاد
 
 
 
 

صحنه گزارش احمدی نژاد به خامنه ای در هفته دولت بسیار دیدنی است. پیشنهاد می کنم فیلم آن را، بخصوص آن قسمت که احمدی نژاد دارد دروغ  سر هم می کند و درباره رسیدن تولیدات کشاورزی از 87 میلیون تن به 107 میلیون می گوید پیدا کنید و روی سایت خود قرار دهید.

تا روز قبل از این دیدار و گزارش، روی بیلبوردهای تبلیغاتی در خیابان های تهران، رقم 71 میلیون تن نوشته شده بود که البته آن هم دروغ بود. یعنی سرانه هر نفر در سال یک تن؟

دروغ بعدی جذب 3 میلیارد دلارسرمایه خارجی در سال گذشته بود و این که دولت در این مدت ایران را درعرصه جذب سرمایه خارجی به مقام ششم در دنیا رسانده است! این فرد واقعا حیا ندارد و از آن مسخره تر قیافه بهت زده خامنه ای هنگام شنیدن این گزارش بود. آخر 3 ملیارد دلار هم شد رقم؟ که با آن ایران به مقام ششم در دنیا برسد؟

از دیگر پیشرفت هائی که این دروغگو گزارش داد اعلام تعداد سفر های ایشان بود که بموجب آن احمدی نژاد به 81 کشور جهان سفر داشته و از 71 کشور جهان هم نماینده یا مقام عالیرتبه  به ایران آمده است.

از دروغ های دیگر که در کمال وقاحت آن را در گزارش خود گنجانده بود "تفاهم کامل با مجلس" بود. حقیقتاً من در قیافه رهبر بهت و خرفتی را که به ایشان دست داده بود دیدم. مبهوت به یک نقطه خیره شده بود. ای کاش به این فکر می کرد که در چه دام و بلائی خودش را گرفتار کرده و حالا چهار چنگولی وسط معرکه یک مشت شارلاتان به اسارت افتاده است. چنان زیر پوستش باد کرده اند، که جلوی پایش را هم نمی تواند ببیند. پس ازگزارش احمدی نژاد، مقام معظم که شک نیست خودش هم میداند گزارش دولت سراپا دروغ و ریا بود، فقط گفت دولت از سند چشم انداز فاصله بسیار دارد. آش آنقدر شور بود که خان هم فهمید. در سایت مقام معظم اثری از فیلم این دیدار نیست. حتی متن گزارش دولت و سخنرانی ایشان را هم حذف کرده اند. فقط در یک قسمتی، بنام "نمودار"بیانات برای هیئت دولت" به تاریخ 13/6 بصورت نمودار سرفصل حرف های آقا را دسته بندی کرده اند که بازهم دم خروس در سراسرش پیداست. با زبان بی زبانی یعنی این که این دولت باندازه2 ریال هم کار که نکرده هیچ، حالا باید "هیئت بررسی" برای تعین اینکه کارهای دولت چقدر با سند چشم انداز فاصله پیداکرده، درست کنند. یعنی تشکیل یک مجمع دیگر، موازی با مجمع مصلحت نظام و روی سر مجلس! پاشیدگی نظام از این واضح تر؟

 
 
اشتراک در فیس بوک