ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 شهریور  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

آغاز محاکمه کودتاچی ها
زیاد طول نخواهد کشید!

 
 
 
 

مصطفی تاجزاده در دیدار جدیدی که با همسر خود، بصورت کابینی داشت، با تکیه بر آگاهی وسیع مردم از آنچه در کشور می گذرد، گفت:

من معتقد بوده و هستم که آقای جنتی متقلب است و ریشه تقلب انتخاباتی به او و حامیانش بر می گردد و در مورد این کودتا هم مشخصا باید قرارگاه ثارالله پاسخ بدهد. رسیدگی به این شکایت باید در محکمه عدلی انجام شود که به اعتقاد من دور نیست.

دیر نیست روزی که کودتاچیان در دادگاه حاضر شوند و همان طور که در افکار عمومی محکومند در دستگاه قضائی هم محکوم خواهند شد. شکایت نامه هفت زندانی سپاه، تا حصول نتیجه پی گیری خواهد شد.

 
 
اشتراک در فیس بوک