ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 شهریور  1389

infos@peiknet.com

 
 
  گزارشی مستقیم
از اردوی مغز شوئی ولایت
 
 
 
 

کماه قبل از ماه رمضان، به نمایندگی از طرف بسیج دانشجویی دانشگاه ... شهر....، به اردو رفتیم. از تمام دانشگاههای سراسر کشور، نمایندگان بسیج را آورده بودند. محل استقرار ما دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. روزی 8 ساعت کلاس داشتیم. صبح ها از 8 تا 12 و بعد ازظهرها از 4 تا 8 . تمام مدرسین روحانیون متظاهر به ولایت پذیری بودند که از حوزه علمیه قم آمده بودند. چهار موضوع بترتیب تدریس شد: معرفت شناسی، خداشناسی، خودشناسی ، ولایت مداری و اختیارات رهبری.

تمام مدت در وعده های مختلف از ما پذیرایی شد... نهایتا از موضوعات تدریس شده از ما امتحان گرفتند و قرار شد کارنامه ها بعدا ارسال شود... در یک کلام، یکماه تمام سعی کردند مغزمان را شسته، روی طناب پهن کرده و خشک شده تحویل بدهند!

در پایان اردو گفتند که این دوره برای هر نفر 1/300/000 تومان هزینه داشته است که از طرف بیت المال پرداخت شده است و چون حق الناس به گردن ماست، باید بتوانیم حداقل یک نفر را جذب و مطالب را منتقل نمائیم... تعداد دختران شرکت کننده 1100 نفر و پسران بیش از این بود.

با آرزوی بهروزی امضا محفوظ

 
 
اشتراک در فیس بوک