ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 مرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
  اعتراف سیداحمد خاتمی درتبریز
رای مردم هرچه باشد
مانع حکومت موسوی می شویم
 
 
 
 

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، برای شرکت در کنگره منطقه ای سپاه پاسداران راهی تبریز شد و در این کنگره برای فرماندهان حاضر در آن سخنرانی کرد.

او که مانند احمد جنتی و شیخ محمد یزدی (سه یار کودتائی و مشاور علی خامنه ای در دوران پیش و پس از کودتا) می داند، اگر ورق برگردد، به جرم انواع جنایاتی که پشت صحنه طراحی کرده و نقشی که در کودتای 22 خرداد داشته روی صندلی محاکمه باید بنشیند، در سخنرانی خود در تبریز، عملا گفت که جلوی تحقق رای مردم گرفته خواهد شد. او گفت: «سران فتنه، خود می دانند که آرزوی برگشت به حکومت را به گور خواهند برد؛ همان طور که طاغوتیان آرزوی برگشت به وطن را به گور برده اند.»

او در ادامه و برای دو قبضه کردن این وعده اش از سپاه پاسداران بعنوان ضامن این فکر خود یاد کرد و اضافه کرد:«سپاه پاسداران تنها یک نیروی نظامی نیست، بلکه یک نیروی نظامی، سیاسی و عقیدتی است که در قانون اساسی هم آمده است.»

احمد خاتمی که میزان آگاهی اش از قانون اساسی و شعور سیاسی اش را در جمله زیر باید برآورد کرد، در همین سخنرانی عملا اعتراف کرد که مجلس خبرگان تابع رهبری است و نه رهبری تابع مجلس خبرگانی که او را انتخاب کرده و ناظر بر کارش باید باشد. سید احمد خاتمی گفت: «آینده سیاسی آقای هاشمی به تصمیم رهبری و انتخابات آتی هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری بستگی دارد

اعترافی از این صریح تر به نقش داشتن در کودتا علیه موسوی برای جلوگیری از آمدن به کاخ ریاست جمهوری و مرخص کردن احمدی نژاد؟

اعترافی از این واضح تر به تبدیل مجلس خبرگان به مجلسی تابع رهبر و نه رهبری تابع مجلس خبرگان؟

آنوقت ایشان بعنوان فقیه ضامن اجرای قانون اساسی به شورای نگهبان – البته با حکم همان کسی که می گوید آینده هاشمی نیز تابع نظر اوست، یعنی علی خامنه ای- فرستاده شده است.

 
 
اشتراک در فیس بوک