ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 مرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

وزارت امور خارجه روسیه
آقای احمدی نژاد، بهتر است
با ادبیات دیگری حرف بزند!

 
 
 
 

وزارت امور خارجه روسیه، در پاسخ به سخنان اخیر احمدی نژاد که در آن گفته بود رئیس جمهور روسیه بازیچه دست امریکا شده، اعلام کرد: "برای ما اظهارات اخیر پرزیدنت ایران که تحریف کننده روش های عینی روسیه و سیاست مستقل مسکو در رابطه با برنامه هسته ای ایران است، مطلقا قابل قبول نیست. سیاست هایی که در جهت یافتن راه حل سیاسی برای مسئله اتمی ایران است. برنامه ای که باعث نگرانی جامعه بین المللی شده است. به اعتقاد ما، مقامات ایران به جای به کارگیری ادبیاتی غیر متعارف در عرف دیپلماتیک بهتراست مسئولانه گام هائی سازنده برای حل فوری بحران بردارند. یعنی قبول همان راه حلی که از مدت ها پیش روسیه و کلیه اعضای گروه "1+5" بر آن اصرار دارند.

 
 
اشتراک در فیس بوک