ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 مرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

خام اندیشی های گذشته منتقدان خاتمی
رهبران جنبش سبز
از تونل چه حوادثی عبور کردند!

 
 
 
 

یکی از خوانندگان پیک نت، لینک شماره هائی از پیک نت را برای ما استخراج کرده و ارسال داشته و از ما خواسته تا از میان آنها برخی را دوباره منتشر کنیم تا معلوم شود در گذشته چه اتفاقاتی روی داد و چه کسانی؛ چه گفتند؟

ما ضمن تشکر ، باید بگوئیم که برای خود ما هم مرور شماره های گذشته پیک نت همیشه جذاب بوده است و از میان لینک هائی که ایشان ارسال داشته نیز بتدریج استفاده خواهیم کرد. از جمله در شماره تیرماه سال 1382 پیک نت و در تفسیر بحث های مربوط به پیشنهاد استعفا به خاتمی. طبیعی است که وقتی امروز این مطالب بازخوانی می شود و با آنچه روی داده و در برابر دیدگان همه قرار دارد مقایسه می شود، اعتبار آنها افزون تر است. با هم، بحث استعفای خاتمی را از اینجا بخوانیم.

 
 
اشتراک در فیس بوک