ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23 مرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
  بزرگترین مجسمه جهان را از این جثه کوچک باید ساخت
یک ملت در حیرت است
که با آیت الله جنتی چه کند؟
 
 
 
 

اگر از جثه کوچک دبير شورای نگهبان قانون اساسی، بزرگترین تندیس تزویر و ریا هم ساخته شود، هنوز کوچک است. با خواندن این جمله احمد جنتی در نماز جمعه دیروز تهران جز این می توان گفت؟

«ما دچار گناه هستيم و يكي از گناهان كه از زبان خارج مي‌شود؛ غيبت و تهمت و دروغ است که از گناهان كبيره است. بايد حواس خود را جمع كنيم، زخم زبان به كسي نزنيم و توهين نكنيم، هتك حيثيت از اشخاص نكنيم، آبروی مسلمانان محترم است. تا جايی كه می ‌توانيم بايد آبروی اشخاص را حفظ كنيم.  شنيدن تهمت و غيبت يا شنيدن حرف‌هايی كه موجب نشر شايعه و اختلاف می ‌شود و اذهان را مشوه می‌كند، جايز نيست. »

یک ملت، انگشت حیرت به دهان مانده که با این پدیده، یعنی احمد جنتی چه کند؟ حتی اگر ورق برگردد و از سکوی نماز جمعه اش به زیر بکشند و شورای نگهبان را از چنگش در آورند، با او چه باید کرد؟ گیریم که محاکمه شود و اسناد و شواهد انواع ترورها، فتواهای قتل، ماجراهای فاش نشده جنگ "بوزنین"، تقلب های انتخاباتی، کودتای 22 خرداد، فاجعه روی کار آوردن احمدی نژاد و نقشی که در فجایع زندان ها و بازداشتگاه ها و اعدام ها داشته و... روی شود، واقعا ملت ایران با او چه باید بکند؟ حکم او نباید اعدام و زندان باشد، سن و سالش هم به اعدام و زندان قد نمی دهد. به همین دلیل باید از او مجسمه ای ساخت و بعنوان سمبل این دوران در میدان هائی نصب کرد با اسامی جدید: میدان ریا، میدان دروغ، میدان تزویر، میدان جنایت، میدان صد رنگی و...

 
 
اشتراک در فیس بوک