ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 مرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

قول و قرار احمدی نژاد با همفکرانش
3 هفته پیش از انتخابات 22 خرداد
در انتخابات برنده می شوم
و حالا حالاها در خدمت هستم!

 
 
 
 

فکر نکنید به این راحتی به اینجاها رسیده ایم. کسانی که به ظاهر دوست ما هستند اما در پشت دیوار خانه مان (اشاره به مجلس) می نشینند و طرح می دهند که مثلاً به بهانه تجمیع انتخابات طول دوره ریاست جمهوری بنده را کم بکنند تا شاید زودتر از دست من خلاص شوند، اما دیدید که به نتیجه نرسیدند و نمی دانستند که ما حالا حالا ها در خدمت آنان خواهیم بود.

اولین اشتباه در سیاست آخرین اشتباه هم خواهد بود. به نظر شما چرا هرچقدر به ما فشار آوردند که یکی از نزدیکترین همراهان حاضر در این جمع «اشاره به مشایی» را از قطار دولت پیاده کنیم، زیر بار نرفتیم؟ چون اگر زیر بار برویم داستان ادامه پیدا می کند و رویای کسانی که می خواستند زمستان ٨٧ دولت را از اکثریت بیندازند تحقق پیدا می کند. کسانی بودند که می خواستند با اختیاراتی که با امضای ما به دست آورده بودند(علی لاریجانی) با این تصور که از قدرت فراوانی برخوردارند مسیر پرونده هسته یی را عوض کنند ولی دیدید نتوانستند و ناچار صحنه را ترک کردند. هرچند اکنون در جای دیگری مشغول حفر سنگر برای مقابله با دولت اند و برخلاف قول و قرارها، کارهایی می کنند که قول داده بودند انجام ندهند که البته این اقدامات از دید ما پنهان نیست و آن را به حسابشان میگذاریم. همه شما می دانید من در عزل و نصب مقامات دولت هیچ ملاحظه یی ندارم. اما به همان میزان هم که از ناحیه خارج حتی آن بالایی ها(خامنه ای) یا قم به بنده برای عزل و نصب ها توصیه یا فشار وارد شود من زیر بار نمی روم ومحترمانه می گویم شما یا کاره یی نیستید که در این صورت الزامی به پذیرش رای شما ندارم و اگر هم قانون به شما اجازه عزل و نصب داده است، خوب خودتان از اختیار قانونی تان استفاده کنید چرا می خواهید بنده مایه بگذارم درحالیکه به همکارانم اعتماد کامل دارم.

 

   در روزهای اول خرداد 88 که در بیست و دوم آن انتخابات منجر به کودتا انجام شد، احمدی نژاد در محافلی مرکب از خودی ها که برای تدارک انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده بود، از برنامه هائی سخن گفت که پس از کودتای 22 خرداد گام های بلندی برای اجرای آن برداشت. فرماندهان سپاه و بیت رهبری تصور کرده بودند او با رای مردم یک دوره دیگر رئیس جمهور خواهد شد و برای اجرای برنامه ای که سپاه و بیت رهبری تدوین کرده بودند وارد عمل خواهد شد. نتیجه انتخابات آن نبود که تصور کرده بودند و به همین دلیل دست به کودتا زدند که آن برنامه را اجرا کنند.

در هفته اول خرداد، در جلسه انتخاباتی که با حضور مجتبی هاشمی ثمره- مشاور وقت احمدی نژاد در کابینه- تشکیل شده بود، احمدی نژاد گفت که در دور دوم ریاست جمهوری، به کمک دولت و نمایندگان مجلس، قانون اساسی را تغییر داده و محدودیت دو دوره ریاست جمهوری را برطرف خواهیم کرد. برای این هدف، باید بحث تغییر قانون اساسی را آغاز کرد.

در همین جلسه غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت و وزیر دادگستری که درعین حال عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز بود،(اکنون مشاور حقوقی احمدی نژاد است) راه حل های حقوقی تغییر قانون اساسی را طرح کرد و اسماعیل کوثری(نماینده کنونی مجلس و عضو فراکسیون دولت و سپاه) که درجلسه حضور داشت، این بحث را دنبال کرد.

یعنی همان بحثی که اکنون همسر غلامحسین الهام در مصاحبه با روزنامه همشهری مطرح کرده است.

کوثری و الهام در آن جلسه گفتند: در سال آخر ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم برخی نمایندگان مجلس نطق کردند و گفتند که می بایستی شرایط قانونی برای حذف محدودیت دو دوره یی انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود اما افکار عمومی، احزاب و گروه های سیاسی از این ایده استقبال نکردند. لذا طرح یاد شده در همان ابتدا مسکوت گذاشته شد .

احمدی نژاد در پاسخ گفت: اشتباه آنان این بود که طرح شان را پیگیری نکردند و می بینید که تاوان آنرا هم پس می دهند، که انشاالله در دوره دوم تمامی پست های سیاسی و مراکز مهم مالی را که در اختیار آنان است، از دستشان خارج می کنیم و در اختیار خود خواهیم گرفت.

البته آنان در انتخابات شورای شهر دوم هم همین اشتباه استراتژیک را مرتکب شدند و در واقع با برگزاری آن انتخابات در حالیکه می توانستند فضا را مدیریت کنند، ولی این کار را نکردند و یک سنگر مهم را از دست دادند و آن سنگر سکوی پرش ما به مراحل بعدی شد و اکنون به جایی رسیده ایم که آنان دیگر از نظر سیاسی مرده اند و کارشان تمام است و البته این سنگر(دور دوم ریاست جمهوری) هم سکوی پرش ما به مرحله نهایی (مادام العمر کردن پست ریاست جمهوری و یا حذف پست ریاست جمهوری و تبدیل آن به نخست وزیر) خواهد بود.

البته فکر نکنید به این راحتی به اینجاها رسیده ایم. کسانی که به ظاهر دوست ما هستند اما در پشت دیوار خانه مان «اشاره به مجلس» می نشینند و طرح می دهند که مثلاً به بهانه تجمیع انتخابات طول دوره ریاست جمهوری بنده را کم بکنند تا شاید زودتر از دست من خلاص شوند، اما دیدید که به نتیجه نرسیدند و نمی دانستند که ما حالا حالا ها در خدمت آنان خواهیم بود.

در این لحظه حضار خندیدند و احمدی نژاد ادامه داد:

اولین اشتباه در سیاست آخرین اشتباه هم خواهد بود. به نظر شما چرا هرچقدر به ما فشار آوردند که یکی از نزدیکترین همراهان حاضر در این جمع «اشاره به مشایی» را از قطار دولت پیاده کنیم، زیر بار نرفتیم؟ چون اگر زیر بار برویم داستان ادامه پیدا می کند و رویای کسانی که می خواستند زمستان ٨٧ دولت را از اکثریت بیندازند تحقق پیدا می کند. شکست طرح آنان به خاطر ایستادگی ما بود و گرنه معلوم نبود این دولت الان به چه سرانجامی رسیده بود.

کسانی بودند که می خواستند با اختیاراتی که با امضای ما به دست آورده بودند(علی لاریجانی) با این تصور که از قدرت فراوانی برخوردارند مسیر پرونده هسته یی را عوض کنند ولی دیدید نتوانستند و ناچار صحنه را ترک کردند. هرچند اکنون در جای دیگری مشغول حفر سنگر برای مقابله با دولت اند و برخلاف قول و قرارها، کارهایی می کنند که قول داده بودند انجام ندهند که البته این اقدامات از دید ما پنهان نیست و آن را به حسابشان میگذاریم.

البته در جاهای دیگری هم گفته ام و می گویم که من حاضر بودم جناب کردان را در کابینه دهم هم جا بدهم و اگر مجلس استیضاح نکرده بود قطعاً او اکنون وزیر کشور باقی مانده بود، چرا که همه شما می دانید من در عزل و نصب مقامات دولت هیچ ملاحظه یی ندارم. اما به همان میزان هم که از ناحیه خارج حتی آن بالایی ها(خامنه ای) یا قم به بنده برای عزل و نصب ها توصیه یا فشار وارد شود من زیر بار نمی روم ومحترمانه می گویم شما یا کاره یی نیستید که در این صورت الزامی به پذیرش رای شما ندارم و اگر هم قانون به شما اجازه عزل و نصب داده است، خوب خودتان از اختیار قانونی تان استفاده کنید چرا می خواهید بنده مایه بگذارم درحالیکه به همکارانم اعتماد کامل دارم.

البته به شما بگویم که من برخی از این آدم ها را از عرصه خارج کرده ام، فعلاً با برخی مدارا می کنم تا موقع مناسب اش برسد و آنان را غربال خواهم کرد و یک سرندی را با سوراخ های ریز درست کرده ام که آدم ها به این راحتی ها نتوانند از آن عبور کنند. هرکس از این سرند عبور کرد دوست ما محسوب می شود ولاغیر!

الهام گفت: البته تغییر قانون اساسی شرایطی دارد که ممکن است با مقاومت مجلس مواجه شود. احمدی نژاد گفت: ما باید ازتجارب دوستان مان در آمریکای لاتین یاد بگیریم. مگر آقای چاوز نبود که با مقاومت وصف ناشدنی همین تغییرات را در قانون اساسی خودشان اعمال کردند؟ پس ما هم می توانیم چنین اقداماتی را انجام دهیم. فقط یک شرط دارد و آن هم نترسیدن است.

برنامه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به گونه یی مدیریت شده است که پیروزی ما در آن قطعی است و ما اهدافی بسیار فراتر از این انتخابات داریم که از جمله آن بدست گرفتن برخی مراکز مالی مهم است، چرا که هیچ دلیلی ندارد چنین مراکزی خارج از اختیار دولت باشد.

 
 
اشتراک در فیس بوک