ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
  کاسترو:
رویدادهای خطرناکی
درحال شکل گیری است
 
 
 
 

فیدل کاسترو رهبر کوبا، که امور اجرائی این کشور را به برادر خویش واگذار کرده و خود به مطالعه و نوشتن مشغول شده، از مدتی پیش سلسله مقالاتی را شروع کرده با عنوان "ضربه ای که باید منتظر آن بود." او در این مقالات از آینده جهان و حوادثی می نویسد که امریکا و اسرائیل روی دست بشریت خواهند گذاشت. بخشی از نگاه کاسترو دراین سلسله مقالات، اختصاص به خطرات ناشی از حمله امریکا و اسرائیل به ایران دارد. از جمله در چهارمین مقاله خود دراین ارتباط  نوشته است:

در آنسوی جهان رویدادهای  خطرناکی در حال شکل گیری است. اسرائیل از سلاح های اتمی که آمریکا در اختیارش گذاشته استفاده خواهد کرد. اگر جز این فکر کنیم واقعیت را نادیده گرفته ایم.

سازمان ملل متحد هم امکان آنرا ندارد که سیر حوادث را تغییر دهد. اسرائیل سعی خواهد کرد مراکز اتمی ایران را نابودسازد. ایران پاسخ خواهد داد.

تحریکات ایالات متحده آمریکا می تواند به فاجعه بیانجامد و گریبان همه ساکنان کره زمین را بگیرد. عواقبی بسیار نیرومند تر از تمام بحران های اقتصادی.

 
 
اشتراک در فیس بوک