ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
  حمله به ایران
هم از جنوب و هم از شمال
 
 
 
 

دولت ترکیه برخی قراردادهای نظامی دولت های پیشین این کشور با اسرائیل را لغو کرد. از جمله این قراردادها، اجازه استفاده از آسمان ترکیه توسط اسرائیل در شرایط اضطراری بود.  اسرائیل به استناد این قرارداده می توانست از آسمان ترکیه برای حمله به ایران استفاده کند.

آنگونه که محافل خبری اطلاع داده اند، اسرائیل اکنون گرجستان را جانشین ترکیه کرده و خلبان های خود را برای تمرین های نظامی از ترکیه به گرجستان منتقل کرده است. این درحالی است که اسرائیل با جمهوری آذربایجان نیز قراردادهای نظامی مشابه قراردادهای لغو شده از سوی دولت ترکیه دارد و از خاک آن جمهوری نیز می تواند علیه ایران استفاده کند. حضور و آرایش نظامی اسرائیل در کرجستان و آذربایجان، - حتی اگر ترکیه با اسرائیل همکاری نکند- نشان میدهد که حمله نظامی به ایران تنها از طریق خلیج فارس و جنوب کشور صورت نخواهد گرفت، بلکه همزمان با آن، از مرزهای شمال، شمال غربی و شمال شرقی نیز خطر حمله همزمان وهمآهنگ با حمله از جنوب و از طریق دریا قطعی است.

 
 
اشتراک در فیس بوک