ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

حاصل دو دهه رهبری علی خامنه ای
52 در صد تریاک افغانستان
در ایران کشیده می شود!

 
 
 
 

سازمان ملل، نتیجه تحقیقاتی را منتشر کرد که بموجب آن 52 در صد تریاک تولید شده در افغانستان، در ایران مصرف می شود. این در حالی است که در شبه قاره هند با بیش از یک میلیارد جمعیت، تنها 7 در صد تریاک تولید شده در افغانستان مصرف می شود.

آن گنده گوئی های علی خامنه ای درباره پیشرفت ها، تغییرات عظیم فرهنگی در ایران، پیشرفت های شگفت آور علمی و... را که امام جمعه ها به تقلید از او در روزهای جمعه تکرار می کنند و احمدی نژاد نیز آن را قرقره می کند، در این آمار انعکاس واقعی دارد نه در حرف هائی که باد هواست. این اعتیاد گسترده که ناممکن است سپاه پاسداران – که مدعی است کبوتر را در آسمان نعل می کند- و نیروی انتظامی که مجری اوباش گیری است- در شبکه انتقال و فروش عمده آن دست نداشته باشند. این مصرف و اعتیاد تریاک و مشتقات آن را وقتی کنار بیکاری و فحشاء و فقر حاکم بر ایران، نمودارهای واقعی اوضاع ایران را دقیق تر نشان میدهند. یعنی همان سخنان هشدار گونه ای که میرحسین موسوی در جریان مناظره های تلویزیونی خطاب به احمدی نژاد گفت و سپس رو کرد به مردم و گفت: مردم! این نمودارها و آمارهائی که اینجا ایشان – احمدی نژاد- نشان میدهد، مار نیست، عکس مار است!

 
 
اشتراک در فیس بوک