ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

گام بعدی فرماندهان سپاه
تعیین یک رهبر جانشین است
عطاءالله مهاجرانی

 
 
 
 

جمعیتی که در روز سه شنبه در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی جمع شده بودند، دست آخرتهدید کردند که مجلس را به توپ می بندند! از همین تهدید نمادین آشکارست که سر حقیقی و البته پنهان این جماعت به جایی متصل است که توپ آنجاست!

اتفاقا این دومین بارست که مجلس در ایران به توپ بسته می شود. یک بار لیاخوف روسی به دستور محمد علی شاه مجلس را به توپ بست.

 

لیاخوف افسر ارتش روسیه از طرف دربار تزار به ایران اعزام شده بود؛ در زمان سلطنت محمدعلی شاه فرماندهی بریگاد مركزی قوای قزاق را عهده‌دار شد. لیاخوف مستقیماً از پطرزبورگ كسب تكلیف می‌كرد. وی در 22 جمادی‌الاولی سال 1326ق از طرف محمدعلی شاه به سمت فرماندار نظامی تهران منصوب شد و در 23 جمادی‌الاولی به دستور شاه و توصیه «سرگی شابشال» روسی كه در خدمت محمدعلی شاه بود و «گارتویك» وزیرمختار روسیه در ایران، مجلس شورای ملی را به توپ بست. بر اثر این واقعه جمعی از نمایندگان مجلس متفرق و عده‌ای كشته شدند و قوای قزاق وارد مجلس شد و دست به تخریب و غارت زد و  محمدعلی شاه  از لیاخوف قدردانی کرد.

اکنون صد سال پس از به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر محمد علی شاه، بار دیگر سخن از به توپ بستن مجلس به میان آمده است.

وقتی سه میلیون نفر در ۲۵ خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی راهپیمایی کردند مقام رهبری فرمودند اردوکشی خیابانی فایده ای ندارد... اما ظاهرا اردو کشی خیابانی دویست، سیصد نفر فایده داشت، زیرا دستگاه قضایی و مجلس در برابر اردوکشان تسلیم شدند.

چگونه است که اگر میلیون ها نفر به خیابان بیایند و آرام راهپیمایی کنند اردو کشی خیابانی است ولی اگر چند صد نفر در قم و تهران نهاد مرجعیت و مجلس را هتک کنند، جوانان پر شور انقلابی اند؟

اگر نمایندگان مجلس در برابر هتک مراجع سکوت نمی کردند، اگر اردو کشی خیابانی  و میدانی در قم و در مرقد امام خمینی محکوم می شد، به این زودی نوبت مجلس نمی رسید تا  اینگونه بی اعتبار شود.

قوه قضائیه که در بست از آن ایشان است. رادیو و تلویزیون هم که مال ایشان است. شورای نگهبان و نیرو های مسلح و امامان جمعه هم که مال ایشانند. تنها مجلس مانده بود که- تکلیف آن را رئیس مجلس روشن کرد- .

اگر آن جماعت که توسط سپاه و بسیج سازمان داده شدند و خودرو های بی شماره نشانه ای بود که آن ها از یک نهاد نظامی دستور می گیرند که برای خود روهایش خودش شماره می زند یا شماره ها را می کند، سخن رئیس مجلس هم به توپ بستن مجلس بود با ادبیاتی دیگر.

دیری نخواهد گذشت که همین جمعیت و البته بسی بیشتر از این، در برابرمجلس خبرگان رهبری اجتماع می کنند. همین شعار ها را خواهند داد. با همین کیف انگلیسی و این که خبرگان ننگ ما هستند... تا رهبر مورد نظر یک نهاد نظامی بر ملت ایران تحمیل شود.

 
 
اشتراک در فیس بوک