ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

خاورمیانه در برابر 3 احتمال

 
 
 
 

روزنامه الوطن (چاپ کویت) در شماره 23-6-2010 به نقل از منابع غربی از سه احتمال در رابطه با مناسبات اسرائیل و کشورهای عرب منطقه خاورمیانه نوشت.  

1- وضعیت کنونی بصورت کنترل شده ادامه یابد، گرچه بحران های محدودی در برخی از مناطق رخ دهد. اعمال فشار از سوی امریکا برای گفتگو میان فلسطینی ها – اسراییلی ها دراین حالت تشدید میشود.

2- تنش در تمام منطقه خاورمیانه افزایش یابد و با ادامه سیاست های اتمی ایران، جنگ بزرگ در منطقه آغاز شود.

3- اسراییل دست به اقداماتی تحریک آمیز برای ایجاد فضای جنگی زده و با راندن گسترده فلسطینیان از اسرائیل، طرح کشور جایگزین برای فلسطینیان را به جامعه بین الملل تحمیل کند.

 
 
اشتراک در فیس بوک