ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
  او تصور کرده برای اوباش مهاجم سخنرانی می کند
دیپلماسی کودکانه احمدی نژاد
در مصاحبه خبری روز گذشته
 
 
 
 

احمدی نژاد، سرانجام پس از چند بار اعلام زمان مصاحبه خبری در باره امور اتمی ایران و لغو آن، سرانجام روز گذشته این مصاحبه را انجام داد.

او که 3 روز قبل اعلام کرده بود "غرب نمی داند ما چه چیز خطرناکی داریم!"، روز گذشته در یک مانور کودکانه و با این تصور که ارگان های تصمیم گیرنده در امریکا و اروپا عقل و شعورشان باندازه اوباشی است که جلوی مجلس جمع کردند و یا در مقابل بیت ایت الله صانعی، سعی کرد توپ تفرقه میان اعضای گروه 1+5 بیاندازد!

او گفت که حاضر به مذاکره اتمی با این گروه است اما با هرکدام از اعضای این گروه هم مستقل می خواهد مذاکره کند. احمدی نژاد برای گسترش دامنه تفرقه و به زعم خود ایجاد تقابل میان برزیل و ترکیه و ... با گروه 1+5 گفت می خواهد به این گروه چند کشور را هم اضافه کند!

"یکی را به ده راه نمی دادند، سراغ کدخدا را می گرفت!"

کسی که مردم ایران و جهان او را حاصل یک کودتای انتخاباتی می دانند و مشروعیتی برایش قائل نیستند و حرف هایش را دیگر کسی در جهان جدی نمی گیرد، می خواهد درعین بازی تفرقه بیانداز، عضو جدید به گروه 1+5 اضافه کند!

احمدی نژاد گفت که چون قطعنامه جدید در شورای امنیت تصویب شده، مذاکرات اتمی را به تاخیر انداخته و در مرداد حاضر به مذاکره است. معلوم نیست چه مذاکراتی و در چه زمانی قرار بوده انجام شود که به تاخیر افتاده و ضمنا از تیرماه تا مرداد ماه بیست و چند روز مانده است. دیگر تاخیرش کجاست؟

احمدی نژاد گفت که با تصویب قطعنامه تحریم های جدید، "بداخلاقی" کردند. او که سه روز پیش در یک سخنرانی به شیوه اوباش گفته بود "آنقدر قطعنامه صادر کنند که قطعنامه دونشان پاره شود!" و در گذشته نیز این قطعنامه ها را "کاغذ پاره" اعلام کرده بود، در مصاحبه روز گذشته گفت که "بداخلافی کردند که قطعنامه صادر کردند!"

چه کسی در میان رهبران جهان و ارگان های هدایت کننده این رهبران می تواند عقل سالم در بدن فردی پیدا کند که در فاصله سه روز، از "پاره کردن قطعنامه دون" رسیده است به "بداخلاقی در صدور قطعنامه"؟

 

احمدی نژاد گفت: به پیشنهاد اوباما، با ترکیه و برزیل قطعنامه صادر کردیم و قرار شد 1200 کیلو اورانیوم زیر 3 و نیم درصدی ایران به ترکیه منتقل شود، اما این قطعنامه را نادیده گرفتند و در شورای امنیت قطعنامه تحریم علیه ایران تصویب کردند.

(او البته به سبک خود و با اشاره ای که امریکا بفهمد اما مردم نفهمند این ها را گفت و ما مضمون حرف او را به فارسی معمولی تبدیل کردیم تا آن بسیجی و سپاهی فریب خورده نیز بفهمد احمدی نژاد به توصیه چه کسی با برزیل و ترکیه قطعنامه امضاء کرد، اما کودتای 22 خرداد چنان ضربه ای به اعتبار جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور زده و دولت احمدی نژاد چنان فاقد مشروعیت و تائید مردم است که حتی علیرغم عمل به توصیه اوباما و اعلام آمادگی برای انتقال 1200 کیلو اورانیوم زیر 3 ونیم درصدی ایران به ترکیه نیز حاضر نشدند از مواضع خود برای سخت ترین تحریم ها علیه ایران یک گام به عقب بردارند.

این جملات کودکانه احمدی نژاد در مصاحبه دیروز را بخوانید:

«چه كسی گفته كه فقط گروه 1+5 باید گفت‌وگو كنند. كسان دیگری هم هستند كه باید در این مذاكرات حضورداشته باشند.»

لابد 1+5 هم به احمدی نژاد خواهد گفت: برو با همانها مذاکره کن!

 
 
اشتراک در فیس بوک