ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
  نقل قولی از پادشاه عربستان
ایران و اسرائیل
دو بال فاجعه در خاورمیانه اند؟
 
 
 
 

از قول پادشاه عربستان سعودی که به امریکا سفر کرده، جمله ای نقل و در روزنامه "لوفیگارو" منتشر شده که در 48 ساعت گذشته به خبر جنجالی خاورمیانه تبدیل شده است.

لوفیگارو از قول پادشاه عربستان سعودی نوشت: وجود دو کشور در خاورمیانه باعث دردسر است. ایران و اسرائیل.

پس از انتشار این مطلب در روزنامه فرانسوی "لوفیگارو" خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از قول یک منبع حکومتی اعلام داشت که اطلاعات منتشر شده در "لوفیگارو" نادرست است. این خبرگزاری اصل خبر را لوفیگارو را تکذیب نکرد، بلکه روی نادرست بودن و نا دقیق بودن این جمله نقل شده از پادشان عربستان سعودی تاکید کرد!

همان مقام سعودی مدعی شد: "مواضع پادشاهی سعودی روشن، علنی و بدون ابهام است."

اما خبرگزاری سعودی و مقامی که از قول او این توضیح منتشر شده ننوشت که مواضع روشن و علنی و بدون ابهام پادشاه عربستان و یا پادشاهی سعودی درباره ایران و اسرائیل چیست؟

 
 
اشتراک در فیس بوک