ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
  کابل دراین روزها کانون مهم خبری است!
شایعه کشف یک ترور
و سپس حمله برق آسا به ایران
 
 
 
 

در کابل رویدادهای مهمی در جریان است، که در باره آن نه خبرگزاری ها گزارشی منتشر می کنند و نه مقامات به آسانی درباره آن لب می گشایند.

دو برکناری مهم هفته های اخیر در ارتباط با همین رویدادهاست. نخست برکناری ژنرال "گریستال" فرمانده عملیات نظامی امریکا و ناتو در افغانستان که یکسره به امریکا احضار و بازنشسته و خانه نشین شد و دوم، برکناری "صالح تاجیک" رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کابل که با حکم کرزای از این مقام عزل شد. ژنرال کریستال رفت که دوران بازنشستگی خود را بگذراند، اما صالح تاجیک هم به دلیل سن و سالش که هنوز تا بازنشستگی راه درازی در پیش دارد و هم به این دلیل که ستاره  کرزای را در حال افول می بیند، به فعالیت های خود خارج از کابینه کرزای ادامه میدهد. او فردی است مورد اطمینان امریکائی ها که آنها را در جریان امور داخلی کابینه کرزای و دست و پا زدن های او در افغانستان و ارتباط هایش با احمدی نژاد می گذاشت. صالح تاجیک فعلا از کابل به "قندوز" کوچ کرده و آنجا را به پایتخت خود تبدیل ساخته است. باندازه کافی نیروی مسلح و سلاح در اختیار دارد و نسبت به حمایت های کاخ سفید نیز مطمئن است.

اما، اینها هنوز آنچه که در کابل و کاخ سفید، در پشت صحنه جریان دارد نیست. همچنان که دلائل برکناری ژنرال کریستال و صالح تاجیک آن نیست که تاکنون منتشر شده است.

صحبت از شایعه کشف یک طرح تروریستی و متعاقب آن، آغاز حمله به ایران می شود. برخی مقامات زیر گوشی اشاره می کنند که مطابق این طرح، قرار بوده "اوباما" درجریان سفر به افغانستان ترور شود و مجریان ترور نیز عوامل ایرانی اعلام شوند. با این ترور که یاد آور ترور ادوارت کندی در تکزاس است،  دو هدف را می زدند. نخست جلوی طرح های اقتصادی اوباما برای امریکا و اروپا گرفته می شد و صفحه را در کاخ سفید عوض می کردند، دوم، با هیجانی که در سطح جهان ایجاد می کردند، افکار عمومی را آماده حمله برق آسای هوائی به ایران می کردند.

اینها نکاتی است که تنها بصورت شایعه اشاراتی به آن را می توان درکابل شنید و نه بیشتر. این که صالح تاجیک چه نقشی در کشف این توطئه و مطلع کردن کاخ سفید داشته و یا پای کرزای دراین ماجرا گیر بوده یا نه، روس ها چه نقشی در خنثی سازی این طرح داشته اند، آیا رئیس جمهور روسیه در سفر به امریکا شخصا کشف این توطئه را به اوباما اطلاع داده و یا این که کشف یکباره و جنجالی شبکه جاسوسی روس ها در امریکا مقابله به مثل طراحان توطئه بوده یا نه؟ و دهها سئوال بی جواب دیگر مطرح است که شاید در روزهای آینده بتوان برای آنها پاسخی یافت. فعلا آنچه مسلم است، موقعیت بسیار متزلزل کرزای، احتمال تقسیم افغانستان به دو تا سه منطقه، مذاکره با طلبان و پذیرش حاکمیت آنها در بخشی از خاک پاکستان و بخشی از خاک افغانستان و حاکمیت یک جبهه اتحادی به رهبری باقی ماندگان جنبش تاجیک ها در دره پنجشیر است. این که صالح تاجیک و دکتر عبداله عبداله نقشی در این تقسیمات و تحولات خواهند داشت یا خیر، به آینده مربوط است.

 
 
اشتراک در فیس بوک