ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

دولت افغانستان انتخاب کرد
ژنرال کریستال
در کابل شخصیت برجسته سال شد !

 
 
 
 

وزارت خارجه افغانستان طی مراسمی در کابل، جنرال "کریستال" امریکائی را شخصیت برجسته سال اعلام کرد. ژنرال کریستال، توسط اوباما به کاخ سفید احضار و بازنشسته شد. با آنکه گفته می شود احضار و بازنشستگی وی به دلیل اظهاراتی علیه مقامات کاخ سفید در یک مقاله بوده، اما شایعاتی در کابل وجود دارد که بموجب آن انگیزه و دلیل برکناری این ژنرال امریکائی بسیار مهم تر از چند جمله در یک مقاله مطبوعاتی است. از جمله مخالفت او با مذاکره و مصالحه با طالبان و گشودن جبهه ای زمینی و هوائی از افغانستان علیه ایران. حتی شایع است که وی با استفاده از 140 هزار نیروی نظامی امریکائی مستقر در افغانستان برای اجرای این نقشه خود، از روی سر کاخ سفید قصد عمل داشته است. و باز شایع است که این نقشه قرار بوده پس از یک اقدام تروریستی بسیار مهم – گفته می شود هدف اوباما بوده-  در افغانستان آغاز شود.

حامد کرزای که کنسرن های تسلیحاتی امریکا و جمهوریخواهان از وی حمایت می کنند، در بخش مربوط به خود داری از مذاکره با طالبان با ژنرال کریستال همآهنگ بوده و به همین دلیل از کاخ سفید خواسته بود تا وی را عوض نکنند. این خواست کرزای را اوباما رد کرد. انتخاب کریستال بعنوان شخصیت برجسته سال از سوی وزارت خارجه دولت افغانستان، ادامه این اختلاف است. در مراسم اعلام کریستال بعنوان شخصیت برجسته سال ، که خود وی در آن حضور نداشت، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از ژنرال دیوید پتریوس جانشین کریستال خواست تا استراتژی کریستال را ادامه بدهد!

 
 
اشتراک در فیس بوک