ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
  شهرام امیری
لیموئی که آبش گرفته شده
 
 
 
 

بازی موش و گربه "پس دادن شهرام امیری" و "تحویل گرفتن گروگان های امریکائی" به آخرین مراحل خود نزدیک می شود. شهرام امیری رئیس سایت اتمی قم است که درجریان سفر به عربستان سعودی همراه با "لب تاپ" اتمی اش ناپدید شد و پس از مدتی سر از امریکا در آورد. سه امریکائی هم که گویا در مرزهای غربی کشور کوهنوردی می کرده اند گروگان گرفته شده اند. حالا قرار است این سه امریکائی را بدهند و شهرام امیری را پس بگیرند. شهرام امیری، لیموئی است که آبش گرفته شده و از تفاله اش تنها می توان چند روی تبلیغات امنیتی کرد. همه اطلاعاتش را دراختیار امریکائی ها گذاشته و بعد از مدتی رهایش کرده اند. ابتدا یک نوار تصویری در امریکا ضبط کرده و برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی فرستاد و حالا هم برای اجرای طرح تبادل با امریکائی ها، رفته است به سفارت پاکستان تا تحت پوشش پناهجو(!) به ایران بازگردانده شود.

نه می توانند از او در تاسیسات اتمی استفاده کنند و نه اعتمادی برای آزاد نفس کشیدن به او وجود دارد. مهره ایست سوخته و اطلاعاتش بموقع تبدیل به بزرگترین جنجال اتمی علیه ایران شد.

امریکا برای تبادل او با سه گروگان خود درایران، روز سه شنبه – دیروز- او را راهی سفارت پاکستان که حافظ منافع ایران است فرستاد و وزیر خارجه امریکا "کلینتون" نیز گفت: شهرام امیری با اراده خود به آمریکا سفر کرده بود و اکنون هم تصمیم گرفته به ایران بازگردد. ما انتظار داریم مقامات جمهوری اسلامی سه تبعه آمریکایی که پیشتر وارد مرزهای ایران شده و در بازداشت بسر می برند آزاد شوند.

 
 
اشتراک در فیس بوک