ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23 تیـــر  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه فرمانده نیروهای امریکا درعراق
گروه های شورشی عراق
در ایران دوره می بینند!

 
 
 
 

حفره های خالی را در اطراف ایران "پر" می کنند. هم در افغانستان و هم در عراق. در خلیج فارس و قفقاز نیز سمت و سوی رویدادها به همینگونه است. از جمله این رویدادها، سخنان روز گذشته فرمانده نیروهای نظامی امریکا در عراق، ژنرال "ری اودیرنو" است، که گفت:

گروه های شورشیان عراق در ایران آموزش می بینند و سپس برای  حمله به نیروهای آمریکایی در عراق اعزام می شوند. گروه  شیعه «کتائب حزب الله» از جمله این گروهاست. این نمونه ایست که برای پاسخ به آن باید امنیت در پایگاه های آمریکا در سراسر عراق افزایش یافته و عملیات مشترک نیروی نظامی امریکا و نیروی امنیتی عراق افزایش یابد.

 
 
اشتراک در فیس بوک