ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 خرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

دیدار با میرحسین موسوی
دولت ها خرافی و فاسد
عاقد "ترکمنچای" شدند!

 
 
 
 

اگر تاریخ دویست ساله منطقه را مطالعه کنیم، پی خواهیم برد که ذهنیت خرافی و فاسد دولت ها تا چه اندازه در شکست ها و از دست رفتن بخشی از ایران دخیل بودند. این روزها به دلیل رخنه فساد، دروغ و بی تدبیری، ملت ما در مقابل امتحان های بزرگی قرار گرفته است. سقوط تولید ناخالص داخلی به نیم درصدی در سال گذشته، مانند از  سر گذراندن یک حمله بزرگ از سوی دشمنان خارجی است. فشار این سقوط بر تولید گران است و  فقر و بیکاری و بیچارگی سنگینی را به دنبال دارد، فشار به کارگران، معلمان ، کارمندان و روستائیان بیشتر است. نتیجه تصور آنکه آمریکا آمده است در عراق تا جلوی ظهور امام زمان(ع) را بگیرد در نهایت همین وادادگی و قراردادهای ترکمنچای است که باید از آن بترسیم. جنبش سبز می گوید راه حل- بحران کنونی- برگشت به سوی مردم است. راه حل در جلب حمایت مردم است و اینکار جز از طریق به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود ممکن نیست. فصل سوم قانون اساسی را بدون کوچکترین تغییری اجرا کنید.

 

 

 

 

مهندس موسوی، بمناسبت سالگرد آزاد سازی خرمشهر از چنگ ارتش عراق، با جمعی از خانواده های سرداران شهید و ایثارگران ۸ سال جنگ دیدار کرد. در این دیدار که زهرا رهنورد نیز حضور داشت، موسوی گفت:

 

 آنچه باعث شد در دفاع مقدس یک وجب از خاک کشور را علیرغم قدرت دشمن و همکاری قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه از دست ندهیم ،  نه اسلحه بود و نه پول بلکه آنچه باعث پیروزی شد گفتمانی بود که همه ملت را در پشت سر جبهه های رزمندگان قرار می داد. همه ما خاطراتی روشن از ایستادگی ملت داریم.”

به دلیل جنگ های دویست سال گذشته ترسی میان مردم از دشمنان خارجی لانه کرده بود. در این دویست سال مناطق بسیاری از کشور ما جدا شد. اگر تاریخ دویست ساله منطقه را مطالعه کنیم، پی خواهیم برد که ذهنیت خرافی و فاسد دولت ها تا چه اندازه در این جنایات و شکست ها دخیل بودند. آخرین آن از دست دادن بخش هایی از خاک کشورمان توسط پهلوی دوم بود.

نه آزادی و نه عدالت در حوزه عمومی داده شدنی نیست بلکه آزادی و عدالت را باید با فداکاری و ایستادگی و تدبیر به دست آورد و از آن حراست کرد. آزادی و عدالت با ایثار در سطح وسیع بدست می آید . برای نسل جوان ما مهم است ایرانی را که با چنگ زدن به فضیلت هایی همچون ایثار به دست آورده حفظ کند. با ایثار بود که خونین شهر دوباره خرمشهر شد.

این روزها به دلیل رخنه فساد، دروغ و بی تدبیری، ملت ما در مقابل امتحان های بزرگی قرار گرفته است. سقوط تولید ناخالص داخلی به نیم درصد در سال گذشته، مانند از سر گذراندن یک حمله بزرگ از سوی دشمنان خارجی است. فشار این سقوط بر تولید گران است و  فقر و بیکاری و بیچارگی سنگینی را به دنبال دارد، فشار به کارگران، معلمان ، کارمندان و روستائیان بیشتر است.

جنبش سبز می گوید راه حل- بحران کنونی- برگشت به سوی مردم است. راه حل در جلب حمایت مردم است و اینکار جز از طریق به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود ممکن نیست. فصل سوم قانون اساسی را بدون کوچکترین تغییری اجرا کنید . خواهید دید که دوباره دورنمای صبح امید پیدا خواهد شد.

شما نمی توانید مسائل داخلی و خارجی را با بستن روزنامه ها و پر کردن زندان ها مهار کنید. احترام به ملت و احترام به کرامت ذاتی انسان ها خشت اول همه اصلاحات است. اینکه عده ای با چوب و چماق در زندان و بیرون زندان بر سر مردم بزنند همان سیاست های قاجارها ست .

این روزها بحث تحریم علیه ملت ما شنیده شده است. ما گرچه وضعیت بوجود آمده را ناشی از سو تدبیر و ماجراجویی در سیاست خارجی کشور می دانیم ولی نمی توانیم با این تحریم که روی زندگی مردم اثر خواهد گذاشت موافق باشیم و در این صف کشی علیرغم آنکه وضعیت دشواری داریم، صف ما بدون کوچکترین تنازلی در مطالباتمان ، در کنار ملتمان است.

خرداد ماه بیداری و مقاومت است. زنجیره سبزی که سال گذشته از میدان تجریش تا میدان راه آهن کشیده شد، زنجیره صلح و دوستی بود و کمترین بهره ای که ما از آن رویداد باید داشته باشیم این است که چهره دوزخی فشارها، محدودیت ها و سرکوب ها نباید آن سرمایه عظیم اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد. جنبش سبز باید همواره به دنبال نهضتی اخلاقی، مردم دوست، صلح طلب و دوستدار همه ملت باشد.

جنبش سبز آحاد ملت و شهروندان را به خودی و غیر خودی تقسیم نمی کند و رشد فضیلت ها و تحقق مطالبات مبتنی بر عدالت و آزادی را یک وحدت فراگیر ملی می داند.

در حال حاضر با نگاهی خرافی مواجه هستیم که برنامه ریزی را در کشور تعطیل کرده است. چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله به بن بست رسیده اند و با تصور واهی که امروز و یا فردا فرجی رخ خواهد داد. ما همه دعای فرج می خوانیم ولی موظف هستیم برای آینده مان برنامه ریزی کنیم. در روایات ما تمام کسانیکه برای روز فرج در انتظار هستند و وقت تعیین می کنند مورد طعن و لعن و تکذیب قرار گرفته اند. نتیجه تصور آنکه آمریکا آمده است در عراق تا جلوی ظهور امام زمان(ع) را بگیرد در نهایت همین وادادگی و قراردادهای ترکمنچای است که باید از آن بترسیم.

ما به این اسلام علاقه داریم . ملت ما هم این اسلام را می شناسد . آیا وضعیتی که در دادگاه های ماست چنین وضعیتی است؟ بدون شک نه. این دور شدن از اسلام است. ما اسلامی را نمی شناسیم که زندانیان را کتک بزند و برنامه اعتراف گیری داشته باشد.

اگر ماموریت کسی تمام می شود به او ابلاغ می کنند نه اینکه او را در وسط خیابان درحالی که به نمازمی رفته بگیرند و با خود به پادگان ببرند. آقای یزدانفر از سال ۶۰ درتیم حفاظت بوده اند . ایشان از برادرهای قدیمیه بسیار خوب سپاه بودند و به وظایف خودشان عمل می کردند. برادر دو شهید هم هستند و بسیار مومن و معتقد و فداکار در وظایف خود عمل می کردند.

در طول این سی سال موقعیت هایی پیش آمد که ایشان می توانستند به موقعیت های بالای مالی و پستی دست پیدا کنند اما نرفتند و قبول نکردند. ایشان بر سر چیزی که به آن اعتقاد داشت می ایستاد. اینها با دستگیری آقای یزدانفر خودشان را در معرض آسب پذیری بزرگی قرار داده اند و من نمی دانم این پروژه به کجا ختم خواهد شد.

 
 
اشتراک در فیس بوک