ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 خرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

سبیل نشریه فارین پالسی هم چرب شد!
دست لابی های امریکائی
در جیب پر برکت احمدی نژاد!

 
 
 
 

هومن مجد اخیرا گزارشی از مشاهدات تازه اش در تهران در نشریه مهم فارین پالسی – اینجا- منتشر کرده است.

در این گزارش دیکتاتوری نظامی سپاه بر ایران انکار شده و مردم نسبت به ادامه فعالیت سیاسی بی انگیزه معرفی شده اند. جالب آنکه بیشتر مستندات وی حرف های راننده تاکسی است که او را از فرودگاه به هتل رسانده است. رانندگانی که اغلب از برادران گمنام امام زمان اند!

در مجموع،  این گزارش همان است که حاکمیت کودتا می خواهد از ایران منتشر شود. این گزارش چنان است که افرادی مانند "لورت"- مامور بازنشسته سازمان اطلاعات مرکزی امریکا "سیا"- که عملا نقش لابی احمدی نژاد را در آمریکا برعهده گرفته- به تمجید و تحسین برانگیخته است!

نظر به اینکه هومن مجد پیش از این خود را از طرفداران سبز معرفی می کرد، بد نیست روی وب سایت وی رفته و از او سئوال کنند "در این شرایط که به کسی اجازه حضور در ایران نمی دهند، ایشان چگونه توانسته به ایران برود و در یک چشمبندی حاکمیت مطلق سپاه را انکار کند؟ ( واقعیتی که علاوه بر هاشمی ،خاتمی و...  حتی صدای اصول گرایان معتدل را هم در آورده است)؟

تمجید لورت از هومن در اینجا.

 
 
اشتراک در فیس بوک