ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 خرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
  روسیه از مناسبات پنهان
احمدی نژاد و امریکا مطلع شده؟
 
 
 
 

یافتن دلیل همسو شدن روسیه با امریکا برای تدوین قطعنامه تحریم های جدید علیه ایران، مهم تر از سخنانی است که احمدی نژاد در کرمان ایراد کرد. حتی می توان چنین تصور کرد که احمدی نژاد با مخاطب قرار دادن رئیس جمهور روسیه و گفتن سخنانی که در عرف دیپلماتیک جائی نداشت، کوشید اذهان عمومی و بویژه اذهان فعالان و نخبگان سیاسی داخل کشور را از تلاش برای یافتن دلیل همسوئی روسیه و امریکا در قطعنامه تحریم ایران منصرف و منحرف کند. به هیچ روی ناممکن نیست که احمدی نژاد یا در سفر به امریکا و یا توسط لابی هائی که برای ارتباط با کاخ سفید سازمان داده و پول به حسابشان می ریزد، سند و یا مدرکی را علیه روسیه دراختیار امریکائی ها گذاشته باشد و یا وعده ای را علیه روسیه به امریکائی ها داده باشد. امریکائی ها نیز برای بریدن بند ناف روسیه با جمهوری اسلامی و تبدیل روسیه به متحد خود علیه ایران، این سند و مدرک را دراختیار روس ها گذاشته باشند. پاسخ بسیار تند دستیار رئیس جمهور روسیه به احمدی نژاد، فراتر از پاسخ به سخنان وی در جریان سفر به کرمان بود. چنان فراتر که می توان حدس زد روس ها نیز از یک بازی سیاسی میان احمدی نژاد و کاخ سفید با اطلاع شده و با دست پر چنین پاسخی به وی دادند. آیا، آنها پیش از این پاسخ، علی خامنه ای را بطور خصوصی درجریان بازی احمدی نژاد با کاخ سفید برای زدوبند با آنها قرار داده اند؟ اگر چنین نبود، بدون بیم از واکنش رسمی جمهوری اسلامی، چنین پاسخی به احمدی نژاد نداده و باصطلاح رئیس جمهور یک کشور همسایه را "عوامفریب" خطاب نمی کردند! آن سند مهمی که روس ها از اعلام آمادگی احمدی نژاد برای معامله با کاخ سفید دراختیار دارند چیست؟

 
 
اشتراک در فیس بوک