ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

1 خرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

در محافل سیاسی ایران

ناطق نوری از بیم جان

مهر سکوت بر لب زده!

در حاشیه دیدارهای اخیر با ناطق نوری، در محافل سیاسی گفته می شود:

«ناطق" از بیم جان ساکت است. درحالی که حرف بسیار دارد و شایع است که به یکی از دوستانش گفته: "اینها مثل کوزه بند زده شده اند که دست بهشان بخورد میریزند. هیچ کارش نمیشود کرد. شاه در سال 56 چند هزار آدم دست از جان شسته و آموزش دیده داشت. حالا با همه زوری که می زنند از شیراز و مشهد و تبریز و اصفهان هم نفر جمع می کنند 4 هزار فدائی در میانشان نیست که تازه اینها هم دنبال لقمه چرب اند. زمان به سرعت می گذرد و فرصتی هم باقی نمی مانند. مگر با تحمیل
جنگ ناصر را زمین نزدند؟ از بغل گوشش از نسل اولی ها سادات را بیرون نکشیدند و از نسل بعدی مبارک را؟»

 
 
 
 
 

به گزارش خبرگزاری های داخلی، یک هیات از جانب جامعه روحانيت مبارز با علي اكبر ناطق نوری دبیرکل سابق این جامعه دیدار کرد. این دیدار با هدف تامین نظر و جلب دوباره ناطق نوری به جبهه راست و جامعه روحانیت صورت گرفت، اما پیش از همه باید آن را نگرانی جناح راست از نزدیک شدن ناطق نوری به جبهه مخالف اوضاع کنونی کشور دانست. ناطق نوری رئیس مجلس پنجم و سخنگوی جسور فراکسیون 91 نفره ای است که در زمان آیت الله خمینی در اختلاف میان خامنه ای و موسوی، طرف خامنه ای را گرفت و معروف شد به فراکسیون خامنه ای! در آن زمان خامنه ای رئیس جمهور کم اختیار نظام بود.

از آستانه انتخابات ریاست جمهوری و دوران پس از کودتای 22 خرداد، حسن روحانی و امامی كاشانی دو عضور دیگر جامعه روحانیت نیز بعنوان اعتراض به کودتای انتخاباتی در جلسات این جامعه شرکت نمی کنند. گفته می شود که امامی کاشانی درجلسه اعضای شورای نگهبان با علی خامنه ای که پس از کودتا و به بهانه بررسی تقلب در انتخابات تشکیل شده بود، تقلب در انتخابات را تائید می کند که جنتی خطاب به خامنه ای، در همان جلسه می گوید: ایشان(امامی کاشانی) تحت تاثیر القائات قرارگرفته و فریب خورده اند!

در روزهای اخیر، مهدی کروبی دبیرکل سابق مجمع روحانیون مبارز نیز برای عیادت به منزل علی اکبر ناطق نوری رفت. از دیدار و مذاکرات روسای مجلس پنجم و مجلس ششم نیز گزارشی منتشر نشده است. گفته شده که ناطق نوری براثر یک تصادف تحت عمل جراحی تاندوم پا شده است، اما اعلام نشده که ماجرای آن تصادف و یا حادثه چه بوده است!

ناطق نوری اکنون رئیس کل بازرسی بیت رهبری و مشاور اوست و درعین حال معترض به وضع کنونی! و به همین دلیل مانند هاشمی رفسنجانی و خاتمی و کروبی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد شرکت نکرد.

در حاشیه دیدارهای اخیر با ناطق نوری، در محافل سیاسی گفته می شود:

«ناطق" از بیم جان ساکت است. درحالی که حرف بسیار دارد و شایع است که به یکی از دوستانش گفته: "اینها مثل کوزه بند زده شده اند که دست بهشان بخورد میریزند. هیچ کارش نمیشود کرد. شاه در سال 56 چند هزار آدم دست از جان شسته و آموزش دیده داشت. حالا با همه زوری که می زنند از شیراز و مشهد و تبریز و اصفهان هم نفر جمع می کنند 4 هزار فدائی در میانشان نیست که تازه اینها هم دنبال لقمه چرب اند. زمان به سرعت می گذرد و فرصتی هم باقی نمی مانند. مگر با تحمیل
جنگ ناصر را زمین نزدند؟ از بغل گوشش از نسل اولی ها سادات را بیرون نکشیدند و از نسل بعدی مبارک را؟»

 

 
 
اشتراک در فیس بوک