ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 خرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
 

تحت فرماندهی رحیم مشائی و پسران احمدی نژاد و امام جمعه ارومیه

لشگر 500 نفره اوباش

در خدمت کودتا و منویات مقام معظم

 
 
 
 
 

سازماندهی اوباش در روز 14 خرداد برعهده رحیم مشائی، روح الله حسنی(پسر امام جمعه اورمیه) و مهدی احمدی نژاد(پسراحمدی نژاد) بود که با تائید و کمک سردار شکنجه "محمدرضا نقدی" حدود پانصد نفره از اوباش تحت امر نقدی دراختیار آنها  گذاشته شد تا در مراسم نماز 14 خرداد علیه حسن خمینی، هاشمی رفسنجانی و موسوی و جنبش سبز شعار بدهند. آنها را برای درگیری فیزیکی هم آماده کرده بودند. سازماندهی و فرماندهی آنها به گونه ای بود که پس از بهم خوردن سخنرانی حسن خمینی و همزمان با شروع سخنرانی خامنه ای، با یک اشاره آهسته و بتدریج محوطه را ترک کردند. صدا و سیما کاملا با آنها همآهنگ بود، به نحوی که هنگام سخنرانی حسن خمینی، بارها صدا و تصویر قطع و وصل شد و نقص فنی پیدا کرد! و در عوض، شعارهای همین عده با کیفیت عالی پخش شد!

 

 
 
اشتراک در فیس بوک