ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 خرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
  غروب ها مقام معظم را ببرید فاصله دو میدان ولی عصر و ونگ را یک گشتی بزند
تن می فروشند تا شکم سیر کنند!
 
 
 
 

سلام-  آقایان حمله به ایران را جدی بگیرید. هر آن احتمال حمله برای ایران وجود دارد. بدون سر و صدا و همه جانبه، طوری كه امکان عكس العمل ندهند. این فتنه بزرگ را از سر ایران دور كنید. جو سیاسی دنیا مشكوك است. در این 5 سال دیدید هر كار و كمك مالی كه به كشورهای مختلف كردید نتیجه عكس دیدید. همه اعلام كردند ما منافع ملی كشورمان را داریم. چرا شما منافع ملی این مردم بدبخت را در نظر نمی گیرید؟ مقداری برای مردم فكر كنید. سرمایه گذاری بنیادی بكنید، اشتغال ایجاد کنید، نه اینكه هر روز تنش ایجاد كنید. در این 5 سال همه روزه كشور دچار تنش بوده. من این حرف ها را كه می نویسم چشمانم پر اشك است. در مملكتی كه زیرش نفت خوابیده و سرشار از معدن است باید وضع مردمش این باشد؟ بابا خیلی از مردم دارند به خاطر یك لقمه نان تن فروشی می كنند. در مملكت امام زمان باید به خاطر پر كردن شكم تن فروشی كرد؟ اگر به حرفهایم باور ندارید از ساعت 5 بعد از ظهر به بعد از میدان ولی عصر تا میدان ونك با ماشین های خودتان یک دوری بزنید تا به چشم خودتان ببینید.

 
 
اشتراک در فیس بوک