ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 خرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
  کودتای دوم
خونین تر از کودتای اول
 
 
 
 

خبرکوتاه و دست و پاشکسته ای ورود مخفیانه تیم چهار نفره وابسته به محافل کودتا و ترور به آرامگاه آیت الله خمینی، چند روز پیش از 14 خرداد، که در شماره دیروز پیک نت منتشر شد، یک هشدار بود. هشداری که باید آن را جدی گرفت، زیرا، همان چند خط ناقص نیز تمام نشانه های یک توطئه بزرگ را با خود داشت. کسانی که با حوادث 30 سال گذشته جمهوری اسلامی آشنائی دارند و یا حوادثی نظیر ترور نیمه تمام شاه در 1327، ماجرا سقاخانه تهران که زمینه ساز قدرت مطلقه رضاخان شد و نمونه های دیگری را خوانده اند، این نشانه ها را علائم حوادث بزرگتر می دانند. آنهائی که می خواستند دو تا سه روز پیش از برگزاری 14 خرداد در آرامگاه آیت الله خمینی وارد آنجا شده و حتی خود را به داخل آرامگاه برسانند، برای انداختن فطریه و خمس قصد ورود به آن محل را نداشتند. یا می خواسته اند در آنجا برای روز 14 خرداد کمین کنند و دست به ترور بزنند و یا تدارک انفجار حرم در روز 14 خرداد را داشته اند. البته آنها مامور و عامل بوده اند و تحت حمایت ماموران امنیتی و اطلاعاتی، آمران کسان دیگری بوده اند و تمام بحث بر سر همین آمران است. این آمران با چه هدفی می خواستند روز 14 خرداد دست به ترور و انفجار بزنند؟

پاسخ را میتوان از متن چند نمونه از حوادث سالهای اول جمهوری اسلامی استخراج کرد. دو انفجار حزب جمهوری اسلامی و نخست وزیر نمونه هائی خوبی اند، اما توطئه کودتائی قطب زاده شباهت و همآهنگی بیشتری با آنچه خنثی شد اما همچنان باید در انتظار وقوع آن بود دارد. در آن توطئه نیز قرار بود ابتدا آیت الله خمینی کشته شود وسپس به خونخواهی او، گروهی از درون حاکمیت و از درون روحانیت و نیروهای نظامی دست به قتل و کشتار و ترور نیروهای سیاسی، اعضای کابینه موسوی، خود موسوی، شمار زیادی از نمایندگان مجلس و امام جمعه های برگزیده ایت الله خمینی و ... بزنند و حکومت شرایط اضطراری را تشکیل بدهند.

احمدی نژاد و بخشی از نظامی ها و دارودسته های شبه نظامی وابسته به آنها، با حمایت روحانیونی که برای همگان روشن است کدام دسته از روحانیون اند، خیال اجرای طرح قطب زاده را در روز 14 خرداد نداشتند؟ این طرح را به گونه ای دیگر و در فرصت دیگری دنبال نخواهند کرد، تا امثال هاشمی و موسوی و کروبی و خاتمی و دهها چهره روحانی و غیر روحانی دیگر مخالف خود را پیش از رسیدن به زندان بکشند و در زندان نیز چند هزار نفر را قتل عام کنند و از شر "آقا" بالا سر هم خود را رها کنند؟ حتی ابتدا خود را از شر آقا رها کنند و سپس به بهانه انتقام خون آقا همان کنند که قطب زاده با کشتن خمینی می خواست بکند!

دو خبر شماره روز 4 شنبه (دیروز) پیک نت را در ادامه این مطلب بخوانید. یکی با نام " سگ صاحبش را نمی شناسد" و دیگری "طرح راه اندازی حمام خون..." در دو طرف بالای صفحه اول دیروز. این هر دو خبر وگزارش، در صفحه اول امروز نیز قابل دسترسی است.

 
 
اشتراک در فیس بوک