ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 خرداد  1389

infos@peiknet.com

 
 
  نگرانی عطاء الله مهاجرانی به حق است
ولایت نظامی ها و امنیتی ها
در جمهوری اسلام حاکم شده
 
 
 
 

 

عطاء الله مهاجرانی وزیر ارشاد کابینه اول خاتمی، در تفسیری پیرامون خطبه های نماز 14 خرداد علی خامنه ای که در آن خود را حضرت علی معرفی کرده بود، به نکاتی از تاریخ اسلام و نقش طلحه و زبیر اشاره کرده است. اما درحاشیه این اشارات، به یک نکته خبری نیز پرداخته و بدرستی نیز اشاره کرده که آنچه را در جمهوری اسلامی شاهدیم، تلاش و مهره چینی است از سوی فرماندهان سپاه برای بعد از علی خامنه ای. این نکته ایست که در شماره های بعد از کودتای 22 خرداد و در تفسیر آنچه روی داد، ما نیز به اشکال مختلف آن را مطرح کردیم و تمام شواهد نیز حکایت از همین امر دارد. نا ممکن است مجلس خبرگان در صورتی که امشب علی خامنه ای فوت کند، بتواند جانشین برای او تعیین کند. حتی تشکیل جلسه بدهد. زیرا آنها که باید تصمیم را بگیرند در مجلس خبرگان نیستند، بلکه در شورای فرماندهی سپاه و بیت خامنه ای اند. و این یعنی ولایت نظامی ها!

مهاجرانی در مقاله خود در همین ارتباط می نویسد:

«... به نظرم داستان فراتر از طلحه و زبیر ست…ما در آستانه یک حکومت اموی با تمام مختصاتش هستیم. حکومتی که مروان بن حکم و تیم او کارگردانش خواهند بود. همان حکومت معاویه که حکومتی امنیتی-نظامی بود. ولایت نظامیان و ماموران امنیتی، همان که پس از سی سال اتفاق افتاد...»

 
 
اشتراک در فیس بوک