ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

اگر زلزله تهران را ویران کرد
مقصر احمد جنتی است که مومن نیست!

 
 
 
 

نماز جمعه – دیروز- تهران را شیخ احمد جنتی خواند. شیخی بی نیاز از توصیف. خطبه های او نیز مانند خطبه های بقیه امام جمعه ها "زلزله" ای بود. از نکات مهم این خطبه آن بود که جنتی که ظاهرا باید از بندگان مومن خداوند باشد، گفت دعای بندگان مومن خدا می تواند خطر زلزله را رفع کند. به این ترتیب، یا ایشان طرفدار زلزله است و دعا نمی کند که زلزله نیآید، بلکه دعا می کند زلزله بیاید و یا مخالف زلزله است و دعا می کند زلزله نیآید. بنابراین اگر زلزله بیاید، فاتحه مومن بودن او خوانده است. شاید این هم یکی از امتحان های الهی باشد. والا مردم که ایشان را امتحان کرده اند و می دانند نه مومن است و ایمان و اعتقادی به حساب و کتاب در آن دنیا دارد. اگر داشت مبتکر و مروج و مشوق و سازمانده این همه ترور و تقلب و دروغ و جنایت نمی شد.

 او در خطبه دوم خود گفت:

مواردی كه بناست زلزله ایجاد شود، كسی كه پیش‌گویی می‌كند باید اهل دل باشد و با جای دیگر ارتباط داشته باشد. زلزله قابل پیشگیری است پیشگیری نه به معنای فیزیكی، بلكه به معنای معنوی و الهی مد نظر است و با توجه به یادخدا، دعا و توسلات می‌توان از وقوع زلزله پیشگیری كرد و این امر در اختیار بندگان مومن خداست.

دعا، صدقه و خیرات بلا را دفع می‌كند، به همین دلیل توصیه می‌كنم كه همه افراد صبح‌ها و شب‌ها صدقه دهند چرا كه صدقه‌ای كه داده می‌شود بلاها را رفع می‌كند.
همدیگر را حلال كنیم تا هنگام از دنیا رفتنمان حق‌الناسی بر گردنمان نباشد. زلزله تهران قطعی نیست و اگر هم قطعی باشد با دعا و توسل قابل پیش‌بینی است.

خدایا، زلزله‌های سیاسی داشتیم، آن زلزله‌ها را رفع كردی، این زلزله‌ را هم دفع كن.

 
 
اشتراک در فیس بوک