ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
  دربرخی محافل سیاسی و محافل نمایندگان مجلس
تشکیل "سپاه فدائیان رهبری"
تحت نظارت مستقیم خامنه ای
 
 
 
 

در محافل سیاسی گفته می شود: از بحث های داغ این روزها در دیدارها و مذاکرات غیر رسمی برخی نمایندگان سرشناس فراکسیون های مجلس، علاوه بر حدس و گمان ها پیرامون مجلس نهم و رد و تائید صلاحیت شدن ها و همچنین محدود شدن اختیارات شورای نگهبان در چارچوب دستوراتی که از بیت رهبری صادر خواهد شد، این نکته مهم نیز مطرح است:

مقام معظم رهبری و فرماندهان سپاه بسرعت در حال گسترش اختیارات علنی خود در تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی اند و این به معنای باز هم كمتر شدن دامنه اختیارات نهادهائی مانند مجلس و وزارتخانه ها و بخش های اقتصادی است. این روند و دخالت های رهبر در تمام امور ریز و درشت خود عامل تشدید کننده اختلافات و برخوردهای درون حاکمیت و محافل نظامی خواهد شد.

در همین محافل گفته می شود که خامنه ای در ماه های گذشته، زیر نظارت مستقیم خود "سپاه فدائیان رهبری" را تشکیل داده است. گفته می شود شمار اعضای این سپاه به یکصد هزار نفر می رسد که البته اغراق آمیز به نظر می رسد. به آنها آموزش ویژه داده شده و حقوق و مزایای آنها از بودجه بیت رهبری تامین شده است. از جمله معیارهای انتخاب افراد برای این سپاه، نقشی است که آنها در حوادث 11 ماه اخیر برای سرکوب مردم توانسته اند ایفاء کنند. آنها در جهت پرستش خامنه ای آموزش داده شده اند. چنان که هرچه او بگوید، برای آنها دستوری الهی است.

 
 
اشتراک در فیس بوک