ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
  آینده از میان این دو تیغ تیز عبور می کند
ترس حکومت از مردم
و وسعت شناخت مردم از حاکمیت
 
 
 
 

مهدی کروبی در دیدار با اعضای شورای سیاستگزاری ادوار تحکیم وحدت، یکی از دقیق ترین تحلیل های جامعه شناسی را اراده کرد. تحلیلی که بموجب آن، آگاهی مردم از عمق فاجعه حاکم از فردای 22 خرداد تا لحظه کنونی بی وقفه بیشتر شده است. این که حکومت وحشت زده، از هر تجمعی – حتی در یک سالن سرپوشیده- جلوگیری می کند و مردم در خیابان نیستند، دلیل دست کشیدن آنها از خواست هایشان نیست. همانگونه که مهدی کروبی بدقت می گوید، مردم گام به گام بیشتر حاکمیت را شناخته و اکنون یک آگاهی ملی علیه اوضاع حاکم شکل گرفته است. ما این بخش از سخنان مهدی کروبی را در ادامه می آوریم:

« وقتی بر جنبش های اجتماعی فشار وارد می شود، اقشار مختلف مردم پوست می اندازند و جوهره شان را نشان می دهند. در شرایط كنونی می بینیم كه با وجود فشار زیادی كه بر شهروندان حاكم است، روند رو به رشد جنبش در جامعه كاملا به چشم می آید. با وجود همه این فشارها، مردم روز به روز نسبت به عملکرد دولت حساس تر می شوند. نگرانی حكومت از وضع موجود نیز خود حاكی از آن است كه از آینده می ترسد. به زندان افكندن آنهایی كه به تازگی از زندان رها شده بودند و اصرار بر آزادی نکردن عده ای دیگر به وضوح نشان می دهد كه رعب و وحشت از مردم و حركت های مردمی در حاكمیت وجود دارد.

جنبش سبز یک واقعیت است و حاكمیت باید به قبول آن تن بدهد. هرچه این پذیرش به تعویق بیافتد هزینه كار برای روحانیون، نظام و اسلام بیشتر خواهد شد.

باید به وعده‌هایی كه در اوایل انقلاب به مردم دادیم عمل شود. اگرچه می بینیم بسیاری افرادی كه هیچ هزینه ای برای انقلاب پرداخت نكرده اند، در قدرت‌اند. باید با تمامی نهادهایی كه در نظام هستند و برای گفت و گو موثراند وارد مذاكره شویم.  وقتی از سوی خانواده زندانیان سیاسی به آیت الله وحید نامه نوشته می شود و درخواست دیدار می‌شود و ایشان هم پذیرای خانواده‌ها می‌شوند و وعده همكاری می‌دهند مراجع نیز در دیدار چهره به چهره با این افراد متوجه موضوع می شوند و می‌بینند كه خانواده‌های پایبند به اسلام و حكومت بدنبال احقاق حقوق زندانیانی هستند که بخشی از حكومت و جامعه اسلامی ایران به شمار می‌آیند.

 
 
اشتراک در فیس بوک