ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
  وثیقه بعد از وثیقه برای عمادالدین باقی
به جرم مصاحبه- به اتهام سخنرانی
 
 
 
 

طبق خبر دريافتی، قرار وثيقه تازه ای برای عمادالدین باقی صادر شده است. باقی به جرم مصاحبه با آیت الله منتظری دستگیر شده و برای این مصاحبه نیز وثیقه ای سنگین برایش صادر شده است. قرار دوم به این دلیل برای وی صادر شده که 5 دقيقه ای قبل از برگزاری انتخابات در پارک ملت در جمع هواداران کروبی سخنرانی کرده و تنور انتخابات را گرم کرده است!

باقی در آن سخنرانی کوتاه از ضرورت رعايت ادب و اخلاق در تبليغات انتخاباتی سخن گفته بود و این که اگر در انتخابات رای هم نياوريم هم پيروزيم زیرا توانسته ايم ادبيات حقوق بشری را وارد گفتمان نامزدهای انتخابات رياست جمهوری کنیم.

جرم آن مصاحبه و این سخنرانی 130 روز بازداشت در سلول انفرادی کودتا در زندان اوین است.

 
 
اشتراک در فیس بوک