ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

کودتای22 خرداد، روی کودتای 28 مرداد را سفید کرد
احمد زیدآبادی
از قربانیان احکام خانه دزاشیب

 
 
 
 

زیدآبادی، دبیر دفترادوار تحکیم وحدت، در اولین روزهای پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شد. اکنون در زندان رجایی شهر کرج دوران تبعید در زندان را در میان مجرمین خطرناک می گذراند. هر دو هفته یکبار 15 دقیقه ملاقات کابینی دارد. او را به شش سال حبس و پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هر نوع فعالیت سیاسی محکوم کرده اند.

مهدیه محمدی همسر زیدآبادی می گوید:

او را ساعت 10 شب از در خانه ربودند.141 روز را در انفرادی، همراه با ضرب و شتم گذراند. در جریان یکی از بازجوئی های طولانی، وقتی زیدآبادی حاضر نمی شود آنچه را بازجوها دیکته می کرده اند بنویسد و امضاء کند یک تیر هم در داخل سلول شلیک کرده اند. زیدآبادی در ملاقاتش گفت که در جریان این تیراندازی احساس کردم صورتم بی حس شد. بعد از 141 روز او را از انفرادی به بند350 منتقل می کنند اما از 12 بهمن او را به زندان رجایی شهر منتقل کردند.

امثال قاضی مرتضوی که این همه اتهامات کارهای غیرقانونی تا حتی قتل را یدک می کشد راحت و آزاد برای خودش می چرخد و حتی در کنار رئیس جمهور پست و مقام به او داده اند تا مصونیت داشته باشد، آنوقت یک روزنامه نگار بی پناه چنین شرایطی را می گذراند.

بندی که زیدآبادی در رجائی شهر در آن زندانی است، راهروئی است که دوطرف آن سلول های انفرادی قرار دارد. در این سلول ها را برداشته اند و در هر سلول سه نفر را جای داده اند. بیماری هایی مثل ایدز در رجائی شهر رایج است و به همین دلیل ایشان علیرغم نیازمندی های درمانی به بهداری زندان مراجعه نمی کند زیرا اکثر زندانیان معتاد ایدزی به بهداری مراجعه می کنند و بیم آن می رود که وسائل بهداری آلوده باشد.

در طول دورانی که او در رجائی شهر است، شاهد درگیری های متعدد بین قاتلان و قاچاقچیان و معتادین بوده و در یک مورد خود شاهد قتل یکی از زندانیان به دست هم بندان خود در نزاع جمعی بوده است. این زندانیان قمه دارند و با کوچکترین مشکلی که با هم پیدا می کنند چاقو کشی می کنند. زیدآبادی به دفعات شاهد بوده که زندانیان با چاقو همدیگر را مضروب کرده اند و یک بار یک نفر به هنگام چنین درگیری هایی کشته شده است. بیشتر نزاع ها و چاقوکشی ها بر سر معامله مواد مخدر است.

قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، بارها مانع آزادی زیدآبادی با سپردن وثیقه شده و حتی با مرخصی او هم مخالفت می کند.

(درباره محل صدور احکام دادگاه های کودتای 22 خرداد اینجا را بخوانید)

 
 
اشتراک در فیس بوک