ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

دکتر معمتدی قرار بود
با دکتر سامی هم سرنوشت شود!

 
 
 
 

ایشان دکتر معتمدی وزیر ارتباطات دولت خاتمی است که اکنون استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. فردی، تحت حمایت حراست دانشگاه، به قصد قتل او وارد اتاقش شده تا به قتل های زنجیره ای، قتل های دانشگاهی را هم اضافه کنند. معتمدی اکنون در بیمارستان بستری است.

دانشجویان دانشگاه برق و سایر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به این اقدام به قتل دست به تحصن در مقابل دانشکده برق زدند. دانشجویان می گویند، این دانشگاه را مقامات امنیتی پر از دوربین های امنیتی کرده اند که در هر نقطه ای از دانشگاه کار گذاشته شده است. بنابراین، شناسائی و بازداشت آنها که به قصد قتل دکتر معتمدی وارد اتاق او شدند بسیار کار ساده ایست. چرا چنین نمی کنند؟

ابتدا مقامات دانشگاه مدعی شده اند که ضارب فردی بوده که در دوران وزارت دکتر معتمدی خط تلفن می خواسته و موفق به دریافت آن نشده است! اما پس از چند ساعت این ادعا را پس گرفتند و گفتند باید تحقیق بیشتری بکنیم! این درحالی است که ضارب هنگام فرار توسط اساتید دانشگاه دستگیر شده است. شاهدان عینی فرد ضارب را فردی  40 ساله و ریشو دیده اند.

این اقدام به قتل، بسیار شباهت به قتل دکتر سامی در مطبش دارد. قتلی که احمدی نژاد متهم به شرکت در آن است. لابد ضارب دکتر معتمدی را هم برای آزمایش گوش به فرمانی اش مامور قتل دکتر معتمدی کرده بودند تا در صورت انجام دقیق ماموریت، برای پست های مهم در نظر گرفته شود!

 
 
اشتراک در فیس بوک