ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

"شام آخر" در نیویورک!

 
 
 
 

"منوچهر متکی"، چرخ پنجم گروه احمدی نژاد در سفر به نیویورک، پس از بازگشت احمدی نژاد به تهران، به سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل ولیمه داد و آنها را به شام دعوت کرد. کسی نمی داند که این "شام آخر" بود و یا باز هم برای اعضای شورای امنیت "سفره" پهن خواهد شد!

سفیر امریکا در سازمان ملل، خودش به این شام نرفت تا نمک گیر نشود، اما معاونش را فرستاد. سفرای بریتانیا و فرانسه نیز خود به این شام نرفتند، اما نمایندگانی را فرستادند.

باید منتظر ماند و دید هنگام رای گیری برای قطعنامه جدید تحریم ایران، کدامیک از آنها که سر سفره منوچهر متکی نشستند، نمک گیر شده و به این قطعنامه رای نخواهند داد و کدامیک مثل گربه دست و روی خود را شسته، دهان را پاک کرده و به قطعنامه رای مثبت خواهند داد!

گره فرو بسته اتمی ایران، با پهن کردن یک سفره شام در نیویورک باز می شود؟

 
 
اشتراک در فیس بوک