ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
  دیدار دانشجویان بابل با دکترعلی اکبرسروش
85 درصد دانشجویان ایران
هوادار جنبش سبز اند
 
 
 
 

جمعی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران، صنعتی نوشیروانی، علوم و فنون بابل و  مسئولین شهری دوران ریاست جمهوری محمدخاتمی و همچنین فعالین   NGOهای مختلف شهرستان بابل به صورت جداگانه در هفته گذشته بمناسبت روز معلم با دکتر علی اکبر سروش که به تازگی دوران بازداشت خود را سپری کرده و  با سپردن وثیقه آزاد شده دیدار کردند. علی اکبر سروش استاد دانشگاه است.

علی اکبر سروش در این دیدارها از شرایط نامناسب دوران بازداشت و بویژه برخورد برخی از بازجویان سخن گفت و این که حدود دو ماه در سلول انفرادی بوده و بازجوئی ها با چشم بند و رو به دیوار از وی صورت گرفته است. همین بازجوها به من گفتند:

"ما کاری با حجاریان تان کردیم که برای همه شما درس عبرت شود". آنها از من اسامی دانشجویان هوادار جنبش سبز را می خواستند و البته بند هم گفتم: "85 درصد دانشجویان کل دانشگاه های کشور هوادار جنبش سبز هستند."

دکتر علی اکبر سروش در زمان خاتمی رئیس آموزش و پرورش شهرستان بابل و در انتخابات 22 خرداد عضو ستاد میر حسین موسوی بود. وی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت استان مازندران است. زندان کچوئی در ساری دراختیار اداره اطلاعات این شهرستان است و دکتر سروش از جمله زندانیان این زندان بود.

 
 
اشتراک در فیس بوک