ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

شعار استقبال از احمدی نژاد در دانشگاه بهشتی
صلی علی محمد- قاتل ملت آمد!

 
 
 
 

حضور سرزده و اعلام نشده روز گذشته احمدی نژاد در دانشگاه بهشتی (دانشگاه ملی سابق) با واکنش سنگین اعتراضی دانشجویانی همراه شد که از این حضور با اطلاع شده بودند. بهانه حضور او در دانشگاه بهشتی "تجلیل از استاتید و دانشجویان نمونه" این دانشگاه بود. دانشگاهی که شمار اساتید تصفیه شده و زندانی آن و همچنین دانشجویان محروم شده از تحصیل و زندانی شده آن چندین برابر آن استادان و دانشجویانی است که بدلیل همراهی با کودتای 22 خرداد، شده اند "نمونه"! این دومین بار در هفته های اخیر است که احمدی نژاد بخت حضور خود در دانشگاه های تهران را آزمایش می کند و با شکستی سنگین روبرو می شود. درجریان حضور در دانشگاه تهران و اعتراضات دانشجویائی، عده ای از دانشجویان همان روز و شماری در روزهای بعد دستگیر و زندانی شدند و باحتمال زیاد احمدی نژاد تصور کرده بود پس از اجرای دستور او برای دستگیری دانشجویان معترض دانشگاه تهران، دانشجویان دیگر دانشگاه ها حساب کار خود را کرده و به حضور او در دانشگاه ها اعتراض نخواهند کرد. محاسبه ای که غلط بودن آن دیروز دردانشگاه بهشتی ثابت شد.

بموجب فیلم هائی که از اعتراضات دیروز دانشگاه بهشتی منتشر شده، دانشجویان فریاد می زدند:

"صلی علی محمد، قاتل ملت آمد"

"ما اهل کوفه نیستیم، نیمه راه بایستیم"

"دیکتاتور حیا کن- دانشگاه رو رها کن"

دو فیلم از تظاهرات دیروز دانشگاه بهشتی را از اینجا و اینجا ببنید.

 
 
اشتراک در فیس بوک