ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
  از یک پیام دریافتی
از قول امام زمان، فرمان
به ستاد بحران می آورند
 
 
 
 

پس از مدتی بحث و استدلال بالاخره در ساختمان مرکزی مدیریت ستاد بحران در غرب تهران، امام زمان به فرماندهی انتخاب شد. فرامینی بعنوان دستورات امام زمان به این ستاد آورده می شود. در باره این فرامین می گویند: جلسه تشکیل شد، امام جعفر صادق هم حضور یافت. متن فرمان بر محارم حاضر در جلسه آشکار شد و آنها فرمان را روی کاغذ یادداشت کردند.

به فرماندهان ارشد از طرف همین مرکز دستور داده شده که از ساختمان خارج نشوند زیرا اگر چشمشان به زنان بیفتد و یا چشم بر هر آلودگی دیگری بیاندازند، عنایت امام زمان از این مرکز سلب خواهد شد و فرامین برای مرکز دیگری ارسال خواهد شد.

ارتباط این فرماندهان با جهان بیرون از ستاد از طریق مانیتورهای عظیمی است که در آنجا نصب شده است. ارتباط با خارج از ستاد تنها از طریق بی سیم انجام می شود. در فرامینی که بعنوان فرمان امام زمان به این مرکز می آورند حتی قید شده که برای شرکت در جنگ جهانی که فرماندهی آن با شیطان است آماده شوید.

 
 
اشتراک در فیس بوک