ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

10 فرمان عقب نشینی اتمی

 
 
 
 

وافقنامه ای که برای تحویل اورانیوم 5ر3 در صدی ایران در تهران میان ترکیه و برزیل و ایران امضاء شد، شامل 10 بند است. موسی نیز با 10 فرمان پیامبر قوم یهود شد. شاید رئیس دولتی که تبارش یهودی است – احمدی نژاد-  بند دیگری پیدا نکرد که این توافقنامه 11 بندی شود و 10 فرمان موسی را تداعی نکند.

اما، از این 10 فرمان و یا 10 بند، چهار بند آن دارای ارزش خبری است که در زیر می خوانید. بموجب این چهار بند، ایران اگر فرصتی برای بهم زدن این توافقنامه پیدا نکند، 1200 کیلو اورانیوم کم غنی شده خود را تا یکماه دیگر تحویل می دهد و یکسال دیگر 120 کیلو اورانیوم 20 در صد غنی شده برای پالایشگاه تحقیقات پزشکی تهران می گیرد.

این اورانیوم به گفته میرحسین موسوی، در تمام سالهای بعد از انقلاب به ایران برای همین هدف تحویل داده می شد و تنها در دولت احمدی نژاد و با جنجال هائی که به او بپا کردن تحویل اورانیوم برای این سایت تحقیقاتی نیز قطع شد.

توافقی که فرمان 10 ماده ای آن صادر شد، در اصل همان توافق جلیلی در استراسبورگ و سپس وین است که پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد انجام شده بود، اما پس از بازگشت جلیلی به تهران، با آغاز مخالفت های فرماندهان سپاه، علی خامنه ای آن را در یکی از سخنرانی های تشریفاتی اش بی جا اعلام کرده و زیر آن زد.

اما، آن چهار بند:

5 - جمهوری اسلامی 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده خود را بعنوان امانت تحویل ترکیه میدهد و همراه با آژانس انرژی اتمی امکان نظارت بر نگهداری ایمن از این مواد را در ترکیه دارند.

6- ایران موافقت خود برای تحویل اورانیوم را ظرف هفت روز پس ازاین بیانیه به آژانس اطلاع خواهد داد. متناسب با دریافت پاسخ مثبت آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس(معروف به گروه وین) جزئیات بیشتر تبادل سوخت را به تفصیل بیان می کند.

7- از زمانی که گروه وین تعهد خود را نست به شرایط و مفاد این بیانیه اعلام نماید، جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای تحویل 1200 کیلو اورانیوم کم غنی شده در طول یک ماه اعلام خواهد کرد. گروه وین نیز مطابق همین توافقنامه در طول یک سال 120 کیلوگرم مواد مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را به ایران تحویل می دهد.

8- در صورتی که مفاد این بیانیه مورد توجه و احترام قرار نگیرد، ترکیه حسب درخواست ایران، اورانیوم امانتی را بدون هیچگونه شرطی و به سرعت به ایران برگشت می دهد.

 
 
اشتراک در فیس بوک