ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 فروردین 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

یکسال پس از انتشار مقاله مورنینگ استار- ترجمه کیوان قمشه ای
خدمات فراموش نشدنی
احمدی نژاد به اسرائیل

 
 
 
 
 

"مورنینگ استار" که ناشر نظرات حزب کمونیست انگلستان شناخته می شود، در تاریخ 29 آوریل سال 2009 تفسیر مشروحی را به قلم "یوری آونری"، در باره خدمات احمدی نژاد به اسرائیل منتشر کرد. همان زمان، ترجمه خلاصه ای از این مقاله در پیک نت بازانتشار یافت.

اکنون یکسال از تاریخ انتشار این مقاله می گذرد. اسرائیل شهرک سازی را در بیت المقدس گسترش داده است. نخست وزیر اسرائیل بی وقفه خطر ایران اتمی را تبلیغ می کند تا اعراب هرچه بیشتر از ایران ترسیده و درباره تجاوزهای اسرائیل دم فرو بندند. دراین یکسال، هرگاه که این آتش کمی از حرارت افتاده، احمدی نژاد بار دیگر هیزمی زیر آن گذاشته و تنور اسرائیل تبلیغاتی اسرائیل را گرم می کند. اعراب از بیم جمهوری اسلامی و گسترش تشییع در برابر تسنن، قدرت نظامی اسرائیل برای مقابله با ایران را تائید می کنند و حتی پشت او جمع شده اند. اینها پیروزی های بزرگی است که اسرائیل با ادامه سیاست های به ظاهر ضد اسرائیلی احمدی نژاد بدست آورده است. هم ادامه تجاوز ارضی، هم سرپیچی از مذاکرات صلح و هم جلب حمایت اعراب از اسرائیل!

اسرائیل در طول حضور و حیات خود، چنین موقعیتی در منطقه خاورمیانه نداشته که امروز دارد. حتی کنفرانس سران عرب در لیبی که روز شنبه کار خود را آغاز کرد نیز متاثر از سیاست های نظامی جمهوری اسلامی، پیش از آن که به مسئله فلسطین و ادامه تجاوزهای ارضی اسرائیل بپردازد، به خطر نظامی ایران پرداخت. از ادعای مبارزه با اسرائیل و امریکا، تا واقعیتی که در برابر دیدگان قرار دارد، فاصله زیاد نیست؟

یکبار دیگر مقاله مورنینگ استار را بخوانیم و حوادث یکسال گذشته را که تائید است بر این تفسیر مرور کنیم.

ترجمه مقاله را از اینجا بخوانید!

 
 
اشتراک در فیس بوک