ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 فروردین 1389

infos@peiknet.com

 
 
  سخنرانی نوام چامسگی در آلمان
هوشیار شوید!
پیش از آنکه ایران ویران شود
 
 
 
 

نیروهای مترقی جهان، صلحدوستان و روشنفکران دگراندیش جهان نگران بازی خطرناکی است که امریکا با برگ اتمی ایران می کند. همه آنها، با آگاهی از سوابق امریکا – بویژه از فردای حادثه یازده سپتامبر- از آن بیم دارند که امریکا برای غلبه کامل بر خاورمیانه و خلیج فارس و سلطه بر انرژی نفت و گاز منطقه، سرانجام دست به آن اقدامی بزند که از دل آن جز فاجعه برای ایران ببار نخواهد آمد. یعنی به بهانه نابودی پایگاه ها و سایت های اتمی ایران، کشور ما را قربانی استراتژی خود برای غلبه بر نقت و گاز ایران، محاصره روسیه و گرفتن گریبان چین کند.

در چنین وادی خطرخیزی، در ایران دولتی بر سر کار است که رئیس آن، بقول نشریه "مونینگ استار" ارگان منتشر کننده نظرات حزب کمونیست انگلستان اگر به سود اسرائیل و امریکا انجام وظیفه هم نکند، آنها در صورت امکان، او را برای این انجام وظیفه استخدام می کردند! او، گام به گام همان بهانه ها و شرایطی را فراهم ساخته که امریکا و اسرائیل به آن نیاز دارند.

هنوز بدرستی معلوم نیست، نقش خود او- احمدی نژاد- در کودتای 22 خرداد چقدر است و آیا بعد از علی خامنه ای، او سهم دوم را داشته و یا احمد جنتی و سرلشگرفیروز آبادی و شماری از فرماندهان سپاه این سهم دوم را داشته اند و با این کودتا احمدی نژاد را بعنوان عامل و مجری خود برسر کار نگهداشته اند.

آنچه که امروز مطرح است، نه سهم این و یا آن فرد در حاکمیت جمهوری اسلامی، بلکه آن شرایطی است که در کشور حاکم است.

حاکمیت متکی به کودتا، همچنان در محاصره یک جنبش عظیم سراسری است. جنبشی که با کوچکترین علامت ها و نشانه هائی که رنگ سبز در آن باشد، خود را می نمایاند. حاکمیت مدعی است، کار جنبش را تمام کرده است، اما از بیم فتح دوباره خیابان ها توسط همین جنبش، از تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری هم به وحشت افتاد و جلوی آن را گرفت. جسارت آزادی زندانیان جنبش را ندارد. از هر اجتماعی وحشت دارد، حتی از چهارشنبه سوری و 13 بدر سنتی مردم.

سپاه پاسداران بزرگترین ضربه را در این کودتا خورده است. سپاهی که برای دفاع از انقلاب برپا شد، مردم اکنون – حداقل فرماندهان آن را- بعنوان ضد انقلاب و سرکوبگر و خونریز می شناسند. بسیج وابسته به این سپاه تبدیل شد به مشتی چماق بدست و قمه کش و چاقو کش و متجاوز. علی خامنه ای ذره ذره آب نشد، بلکه از هفته دوم کودتای 22 خرداد به یکباره در خیابان ها فرو ریخت! مردم منتظر اولین فرصت برای تقابل با کودتاگران اند.

شرایط داخلی چنین است و استراتژی جهانی امریکا چنان. از شرایط داخلی همه دلسوزان ایران آگاه اند و از شرایط خارجی و استراتژی جهانی امریکا شاید هیچکس مستندتر و آگاه تر از "نوام چامسکی" مفسر و تحلیلگر دگراندیش جهانی اطلاع نداشته باشد. اطلاعات او مستند به حوادث روز و پیوند آنها با حوادث دیروز است. او سه شنبه گذشته در شهر اشتوتگارت آلمان، طی یک سخنرانی مشروح، همین نگرانی را با دقت کامل تشریح کرد. نگرانی از انفجار در انبار باروت ایران و سپس شاید رفتن به سوی جنگ سوم جهانی . او با دقت کامل گفت که ادعای تولید سلاح اتمی از سوی ایران بهانه ای شده برای برداشتن آن گام بزرگی که امریکا برای تکامل استراتژی خود بدان نیاز دارد. یعنی بمباران و ویران سازی ایران.

این سخنرانی را از اینجا بخوانید.

 
 
اشتراک در فیس بوک