ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 فروردین 1389

infos@peiknet.com

 
 
  البرادعی روبروی حسنی مبارک
امضای طومار اصلاحات
علیه حالت فوق العاده در مصر
 
 
 
 

محمد البرادعی رئیس سابق آژانس انرژی اتمی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر خواهان تغییرات اساسی در این كشور شد. او طوماری را برای امضاء تهیه کرده که در آن لغو حالت فوق العاده در کشور خواسته شده است. البرادعی که سرگرم سفر به نقاط مختلف مصر است، در جریان یکی از همین سفرها، خطاب به جمعیتی که برای شنیدن سخنان او جمع شده بودند گفت: نظام حاكم قدرتمند است، اما توانائی مردم بیشتر است´.

قانون حالت فوق العاده در مصر، این اختیار را به دولت داده تا شهروندان مصری بدون تفهیم اتهام بازداشت امنیتی شوند. بموجب همین قانون تجمع بیش از 5 نفر در کشور ممنوع است.

البرادعی به مخاطبان خود گفت: ما بدنبال تغییرات اساسی، با بهره گیری از شیوه های مسالمت آمیز هستیم .

 
 
اشتراک در فیس بوک