ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 فروردین 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

مهدی کروبی:
مردم معرض نه "مرده اند"
و نه از صحنه اعتراض "رفته اند"

 
 
 
 

شماری از رهبران و اعضای سازمان مجاهدین انقلاب در ادامه دیدارهای نوروزی، پس از دیدار با میرحسین موسوی، با مهدی کروبی دیدار کردند.

در این دیدار سخنرانی احمدی نژاد در سفر به ارومیه مورد نقد قرار گرفت و کروبی در همین زمینه گفت:

 ادبیات استفاده شده در سخنرانی اخیر مسوول اجرایی کشور – احمدی نژاد- که در ارومیه بیان شد، به هیچ وجه در شان یک رئیس جمهور نبود. جالب آنکه رفتار و اعمالی که موجب دشمن تراشی شود و تبعات سنگینی را برای ملت به ارمغان آورد، سیاست و تدبیر می نامند! افراط و تفریط را به آنجا رسانده اند که یک روز نامه نگاری می کنند، روز دیگر جهت ارتباط گیری و نشستن پای میز مذاکره متوسل به فرستادن واسطه می شوند و امروز با ادبیاتی سبک (گنده گو! گردن کلفت! هر چی دستت می دهند، نخوان!) از پشت تریبون ارومیه پاسخ به اوباما می دهند.

کروبی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:

در صورت هرگونه تجاوز احتمالی همه در یک صف از کشور دفاع خواهیم کرد. مگر ما با دولت امریکا تازه درگیر شده ایم؟ وقایع تلخی را از دولتمردان امریکائی تجربه کرده ایم. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، تبعید امام(ره) به ترکیه در مساله کاپیتالاسیون، هشت سال جنگ تحمیلی و حمایت امریکا از رژیم بعث و تحریم های اقتصادی از جمله درگیری های جمهوری اسلامی با ایالت متحده بوده است. تهدیدات فعلی، چیز جدیدی نیست . البته ما نیز همچون سایر مردم و دوشادوش ملت، این تهدیدات را محکوم می کنیم و در صورت هرگونه تجاوز احتمالی همه در یک صف از کشور دفاع خواهیم کرد، همانطوری که قبلا ملت قهرمان و شهید پرور ایران امتحان خود را پس داده اند. به یاد داریم در زمان امام، شهید رجایی در جواب رئیس جمهور فرانسه از برخی تعابیر تند استفاده نمود (جالب آنکه تعابیر استفاده شده توسط شهید رجایی به هیچ وجه قابل قیاس با این قماش سخنان اخیر مسول اجرایی کشور نبود. امام پس از آگاهی از این موضوع، فوری برخورد کردند و جایگاه ایشان را به وی متذکر شدند.

دشمن تراشی هنر نیست. هنر آنستکه به تهدیدات، پاسخی مستدل و منطقی داده تا اذهان عمومی ملت ها و دولت ها بسوی حقیقت نیل یابد، به نحوی که تهدیدات مرتفع و به فرصتها بدل گردند.

اگر امروز اینچنین مجلس را کوچک کنند، فردا شان و منزلتی برای مجلس باقی نخواهد ماند!
مهدی کروبی همچنین درباره سخنان مشابه احمدی نژاد در قبال مجلس گفت :

متاسفانه علاوه بر اتخاذ سیاست نهادینه سازی دروغ در جامعه، بکارگیری تعابیر سبک و ناپسند در دو بعد داخلی و خارجی، بدان اضافه شده است! مگر نه آنکه به تعبیر امام: “مجلس در راس امور است.” “میزان رای ملت است” “مجلس مرکز قدرتهاست” “مجلس حاصل الله اکبرهاست” “مجلس عصاره ی ملت است.” می دانیم یکی از مهمترین دلایل تاکید بیش از حد امام بر این قضیه، درگیری ابولحسن بنی صدر از طریق روزنامه انقلاب اسلامی با مجلس بود.

 
 
اشتراک در فیس بوک