ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 فروردین 1389

infos@peiknet.com

 
 
  از یک نامه دریافتی
زمزمه های جدید، میان طرفداران احمدی نژاد
 
 
 
 

من در روزهای گذشته، در چند محفل فعال کسانی که گاه می گویند حزب الهی هستند، گاه می گویند بسیجی اند و گاه می گویند نه بسیجی هستیم و نه حزب الهی بلکه طرفدار احمدی نژادیم شرکت کردم. بعضی از آنها که سن و سالی دارند را از قدیم می شناسم. حرف و بحث زیاد بود. از تلویزیون های ماهواره ای تا یارانه ها، از مجلس تا قوه قضائیه. حرف هائی که قبلا هم در محفل آنها شنیده بودم، اما این بار زمزمه های دیگری را شنیدم که فکر می کنم حرف های تازه ایست و بی ارتباط با حمله به سنگ قبر آیت الله های دوران خمینی مثل صدوقی و خاتمی نیست. به همین دلیل خواستم برای شما بنویسم. البته فراموش نکنید که این افراد دارای محافل منظم با بزرگان خودشان هستند و چیزهائی را که می گویند، تکرار گفته ها و شنیده های همان محافل است.

می گفتند قوه قضائیه آلوده است و باید پاکسازی شود. باندهای مافیائی و حتی خود رهبر نمی گذارند احمدی نژاد کار کند و با او مخالفت می کنند.

جالب است که آنها هيچوقت از انقلاب، خمينی، اطرافیان خمينی صحبت نمی کنند. هر وقت هم که از زمان شاه صحبت پیش می آید، نسبت به آن نظام مهاجم نیستند.

 
 
اشتراک در فیس بوک